Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 54

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin turizm, turizmin sosyo-kültürel ve ekonomik etkilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin turizm kavramı, turizmin sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerine ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu görüşlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre; ilköğretim öğrencilerinin turizmin sosyo-kültürel ve ekonomik etkilerine ilişkin görüşleri genel olarak olumlu bulunmuştur. Öğrencilerin turizm algıları il değişkenine göre farklılaşmazken, sınıf değişkenine göre 8. Sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur

Özet İngilizce :

This study was carried out for the determination of opinions of the primary school students about tourism and its social cultural and economical effects and the investigation of these opinions as regards to the related variables. The study was performed using descriptive survey method. The data analyses were also performed by the application of one way variance analysis and Pearson correlation coefficient techniques. The results revealed that the opinions of the primary school children about the socio-cultural effect of tourism were generally positive. There was not an important difference according to the cities where the schools were located while there was a statistically significant change in favor of the 8th grade students according to the class they are studying.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :