Cilt: 1 - Sayı : 2
Sakarya Üniversitesi'nin Bilimsel Üretkenliği: "Atıf İndeksleri Temelinde Bir Analiz"
Mehmet AK,Abidin ÖNCEL

13 6

Öz Bu çalışmada 1993–2004 Yılları arasında atıf indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanan Sakarya Üniversitesi adresli yayınlar incelenmektedir. Atıf indekslerinde 1993–2004 yılları arasında SAÜ adresli toplam 363 yayın bulunmaktadır. Son dört yılda ise 2001–2004 toplam yayınların yüzde 67’si gerçekleştirilerek sekiz yılda yapılan yayın sayısının yaklaşık iki katına eşdeğer bir yayın artışı sağlanmıştır. Atıf indekslerinde yer alan SAÜ adresli yayınlar, 171 farklı dergide yayınlanmış, en çok yayın ise Surface & Coatings Technology adlı dergide yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Atıf İndeksi, Bilimsel Araştırma, Sakarya Üniversitesi
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akşit, B. 2004, “Bilgi Toplumu ve Üniversiteler, Nasıl Bir Üniversite?” İstanbul: Değişim Yayınları, s.121–158.

Aydın, S. ve S.Kılıç 2004; “Dergilerim İmpact Faktörlerinin Kullanımları İçin İki Öneri”, Turkish Journal of Biochemistry 29 4, s.290–292.

Denkel, A., Ç. Kağıtçıbaşı, N.K. Pak, Ş. Pamuk 1999, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Uluslararası Yayın Performansları, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.

Ercan, F. 1998, Eğitim ve Kapitalizm-Neoliberal Eğitim Ekonomisinin Eleştirisi, İstanbul: Bilim Yayınları.

Kayalıca, Ö. ve M.Z.Ak 2004, “Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Yayın Performansları”, Ed. C. Can Aktan, Nasıl Bir Üniversite?, İstanbul: Değişim Yayınları İçinde:s.209-240.

ISI 2004, Journal Citation Reports. internet adresi: http://jcrweb.com

OECD 2003, Education Policy Analysis 2003.

Onat. A., ve H. Yazıcı 1996; Türkiye’de Bilimsel Yayınların Günümüzdeki Durumu. Sempozyum: Tıpta Bilimsel Yazım, Editörlük ve Denetleme. 18 Kasım 1994.

TÜBİTAK-Ankara içinde s. 39-46.

Ortaş, İ. 2002 “Bilimsel Yayınlar Sorunu” Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, Eylül 2002, Cilt 2, Sayı 3, s.8

Ortaş, İ. 2006, “Gelişmeyen Bilim Ortamında Artan Bilimsel Yayın Sayısı”, internet adresi: http://strateji.cukurova.edu.tr/EGITIM/ortas/19.php

Özaktaş, H.M. 2005, “Bilimsel Üretkenlik Tek Bir Sayıyla Ölçülebilir mi?”, Günce, 33, s. 17–18.

Pamuk, Ş. 2003, “Uluslararası Yayınlarda Üniversitler Nasıl Karşılaştırılmalı?”, Cumhuriyet Bilim Teknik. 11.10.2003.

Şenses, F. 2004, Üniversitelerimizde Başka Sorunlarda Var, internet adresi: http://www.Bagimsizsosyalbilimciler.org/Yazilar_BSB/IktisatToplum28Ocak 04- Senses.doc

Tekeli, İ. 2003, Eğitim Üzerine Düşünmek, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.

Üner, D., T.Tümer ve E.Taymaz 2005, “ODTÜ Bilimsel araştırma Yetenekleri ve Potansiyeli”, İktisat, İşletme ve Finans, 227,

Yurtsever, E 2004, “Üniversiteler ve Çağın Koşulları”, Günce 30, s.4-5.

Yurtsever, E, S: Gülgöz, Ö.A. Yedekçioğlu ve M. Tonta 2002, Sağlık bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimlerde Türkiye’nin Uluslararası Atıf Dizinindeki Yeri: 1973-1999. Ankara: TUBA Yayınları

YÖK 2003, Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, internet adresi: http://www.yok.gov.tr /egitim/raporlar/mart2003/baslik.pdf

YÖK 2004, Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, internet adresi: http://www.yok.gov.tr /egitim/raporlar/mart2004/baslik.pdf

Mehmet AK,Abidin ÖNCEL