Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 54

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir tevhid’i yeniden okumak: mehmet akif’in “tevhid yahud feryad” isimli şiirinin ontolojik analiz yöntemi ile tahlili

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
2233
DOI :
Özet Türkçe :

Edebî metnin anlamlandırılması ve yorumlanması konusu, hem Doğu hem Batı düşünce geleneğinde gerek dinsel ve bağlayıcı metinlerin gerekse edebiyat alanındaki metinlerin çözümlenmesi faaliyetlerinde önemini korumuş bir ilgi ve çalışma alanıdır. Bu çalışmada 20. yüzyıl sanat ontolojisi çalışmaları çerçevesinde teşekkül eden “ontolojik analiz yöntemi” kullanılarak, aynı zamanda dinî-edebî türlerden tevhidin bir örneği olarak Mehmet Akif Ersoy’un “Tevhid yahud Feryad” isimli şiiri tahlil edilmiştir. Varlık tabakaları yapısına uygun olarak geliştirilen ontolojik analiz yöntemiyle metnin ön (ses tabakası) ve arka yapısı (anlam, nesne, karakter ve kader tabakaları) tahlil edilmiştir. Böylece şiirin katmanlarına ulaşılmaya çalışılarak derinlikli bir okuma yapılmıştır

Özet İngilizce :

The subject of giving meaning to a literary text and its interpretation is a field of work and interest which maintained its importance in both Eastern & Western traditional thinking styles not only in religious but also analysis of texts in literature. In this study Mehmet Akif’s poem “Tevhid Yahut Feryat”, which is also an example of tevhid, a kind of religious-literary area is analyzed by using “ontological analytical method” which exists in the 20th century art ontology studies. The front structure (sound stratus) and the back structure (meaning, object, character and destiny strata) of the text are analyzed by using ontological analytical method which is appropriately developed to existence of strata. So strata are tried to be reached and a comprehensive analysis is done.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :