Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sorunlar ve çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale MYO1
Görüntülenme :
676
DOI :
Özet Türkçe :

İş kazaları, gerek sosyal gerekse ekonomik sonuçları itibariyle Türkiye için çok önemli bir problem olarak ehemmiyetini korumaktadır. Ülkemizde yıllık ortalama 74000 kaza meydana gelmekte; bunun neticesinde 1152 çalışan yaşamını yitirmekte, 1888 çalışan ise ömür boyu sakat kalmaktadır. İş kazalarının ülkemize yıllık maliyeti ise 40 Milyar TL civarındadır. İş kazalarının % 98'i, meslek hastalıklarının ise tamamı önlenebilir niteliktedir[1]. Önlemenin yolu da eğitimden geçmektedir. Hem büyüyen ekonomimize hem de yeni İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kanunundaki düzenlemelere paralel olarak İSG alanında eğitilmiş nitelikli insan gücüne duyulan talep artmıştır. Ülkemizde en yaygın formal İSG eğitimi Meslek Yüksekokullarında (MYO) verilmektedir. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için gerek vakıf gerekse devlet üniversitelerinin MYO'ları bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği programlarının sayısı hızla artmaktadır. 2011 yılında bu alanda eğitim veren toplam 15 program varken 2012 yılında bu sayı 25'e çıkmıştır. Ayrıca bu programlara alınan öğrenci sayısı da 840'dan 1580'e yükselmiştir. İSG gibi disiplinler arası, yeterli eğitim ve deneyime mutlak ihtiyaç duyulan bir alanda, bu hızlı artış eğitimin kalitesi gibi başka problemleri beraberinde getirmektedir[2]. Bu çalışmada kazaların önlenmesinde kritik bir öneme sahip olan, Türkiye'deki İSG eğitimi değerlendirilmiştir. Genel olarak tüm İSG eğitimi incelenmiş, özellikle MYO'ları bünyesinde yürütülen İSG eğitiminin sorunları ortaya konulmuş, çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Work-related accidents, remains an important problem in the magnitude of both at the social and economic consequences for Turkey. In our country approximately 74000 accidents occur in a year; as a result of this, 1152 workers lost his/her lives, 1888 worker became handicapped for ever. The cost of workrelated accidents for our country is about 40 billion Turkish Liras. 98 % of work-related accidents and all of the occupational diseases are preventable. The way to prevent them is of course education. In parallel with both in economic growth and the new Occupational Health and Safety (OHS) law regulations the demand for the qualified manpower on OHS has increased. In our country, the most common formal OHS training is provided by Vocational High Schools (VHS). To meet this need in our country, the number of Occupational Health and Safety, Worker Health and Work Safety programs which are set up in VHS of both public and private (foundation) universities, are increasing rapidly. Where there were 15 programs in 2011, this number increased 25 in 2012. In addition, the number of students in these programs has increased from 840 to 1580. In such an area which certainly need adequate education and experience like inter disciplines area OHS, this rapid increase bring other problems (quality of education) together. In this research, OHS education and training in Turkey which has a critical role in the prevention of accidents, is evaluated. In general, all the Turkish Education System on OHS training are examined, in particular OHS training conducted within VHSs put forward their problems and solution suggestions are made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :