Cilt: 2 Sayı : 1
Reel Döviz Kurları ve Ekonomik Büyüme: Ülkelerarası Ampirik Bir Analiz
Real Exchange Rates and Economic Growth: A Cross-Country Empirical Analysis
Duygu Yolcu Karadam

1.4K 129

Reel döviz kurlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi son dönemdeki en önemli politika tartışmalarından biridir. Bu çalışma reel döviz kurlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini geniş bir panel veri seti kullarak ampirik olarak incelemektedir. Bu amaçla, sadece geleneksel panel veri tahmin yöntemleri kullanılmamış, ayrıca küresel şoklar gibi olası ortak bağıntılı etkileri dikkate alan yeni teknikler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, reel döviz kurlarındaki değişimler gelişmiş ülkelerde uzun dönemde anlamlı bir etkiye sahip değildir. Bunun yanında, gelişmekte olan ülkeler için reel kur değer kayıpları bilanço etkisiyle tutarlı olarak daraltıcıdır.
The effect of real exchange rates on economic growth is one of the most important issues of the recent policy debate. This paper examines empirically the effect of real exchange rate changes on economic growth using a wide panel data set. To this end, we apply not only the conventional panel data estimation techniques but also recent procedures taking into account the possible common correlated effects such as global shocks. The results suggest that, for industrial countries, the changes in real exchange rate have not any significant effect in the long run. However, for developing countries, real devaluations are found to be contractionary consistent with the balance sheet effect.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Duygu Yolcu Karadam
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.