Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özel güvenlik sektörünün türkiye’deki rolü ve dünya’daki konumu

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO 1
Görüntülenme :
701
DOI :
Özet Türkçe :

20.yy. sonlarında soğuk savaş döneminin kapanması, küreselleşmenin ekonomik, kültürel ve siyasi boyutlarının çok ileri boyutlara varması, Avrupa Birliği'nin genişlemesine paralel olarak ortaya çıkan yeni sınırlar ve coğrafyalar, ABD'de 21.yy.ın ikinci yılında yaşanan terör saldırıları ve stratejik düşünceleri, askeri ittifakları, ekonomik ve siyasi ilişkileri derinden etkilemiştir. Aynı zamanda bu ülkeler sınırları dâhilinde suç ve suç örgütleri ile mücadelede görevlendirdiği kurumların teşkilat yapısını, donanım, kuvvet, görev, hedef ve yetkilerini değiştirmiş, suç önleme strateji, teknik ve tedbirlerini yeniden şekillendirmiştir. Güvenlik ve savunma politikaları ile suç önleyici kolluk hizmetlerinde yaşanan değişim AB üyeliği yolundaki ülkemiz açısından da aynı durumdadır. Bu bağlamda kamu düzeni, kamu güvenliğinin korunması, suç ve suç örgütlerine karşı tedbir alınması, suç işlenmesinin önlenmesi kapsamında yasal alt yapının süratle tamamlanması çalışmaları başlatılmıştır. Kaçakçılıkla mücadele, terörle mücadele, TCK ve CMK gibi mevzuatlar yeniden yazılmış, bazı uygulamalar yürürlüğe girmiştir. "Toplum Destekli Güvenlik" "Kent İzleme Sistemleri" gibi çok farklı açılım projeleri uygulamaya konulmuş, ithalat rejiminde sağlanan kolaylıklar elektronik güvenlik sistemlerinin girişini hızlandırmıştır. Tüm bu gelişmeler "daha güvenli", "daha huzurlu" ve "daha kaliteli" bir yaşam alanı sağlamak için atılan adımlardır. Ve çalışmalar devam etmektedir. Özel güvenlik Şirketleri, ulusal, bölgesel ya da belediye kökenli güvenlik güçlerinin aksine, belirli bir alanda uzmanlaşmaya başlamışlardır. 2000'den bu yana özel güvenlik kuvvetleri nicel düzeyde görünürlük kazanmıştır. Talebin karşılanmasında devletin rolünden ötürü büyük sosyopolitik değişikliklerle desteklendiğinden, özel güvenlik kuvvetleri artık geniş çapta kabul görmektedir. Türkiye 257 bin 192 özel güvenlik görevlisiyle Avrupa'nın lideri çıktı. Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Özel Güvenlik Şirketleri Birliği'nin (CoESS) yayımladığı rapora göre Türkiye, Avrupa'nın en büyük özel güvenlik sistemine sahip ülkesi oldu. Raporda Avrupa ülkelerinin çoğunda özel güvenlik görevlisi sayısının polis sayısını aştığı belirtilmiştir. Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Özel Güvenlik Şirketleri Birliği'nin (CoESS) yayımladığı rapora göre Türkiye, Avrupa'nın en büyük özel güvenlik sistemine sahip ülkesi çıkmıştır. Bu çalışmada Özel Güvenlik Sektörünün Türkiye'deki rolü ve Dünya'daki konumu incelenerek sorunlar ve kaliteye odaklı çözüm önerileri sunulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

At the end of 20 th century, cold war area was closed, economic, cultural and political dimensions of globalization expanded so much and in parallel with the development of European Union, new borders and geographies occurred, the terrorist attacks happened in the second half of 21th century in USA and its strategic thoughts, military alliances, influenced economic and social relations deeply. At the same time, these countries reshaped the organization structure, equipment, force, duty, target and their authorities of the institutions charged with fighting with crime and crime organizations within their borders. The change in safety and defence policies as well as crime prevention police force, is the same for our country which proceeds for EU membership. In this scope, works for completing the legal infrastructure within the scope of protecting public order, public safety, taking precautions against crime and crime organizations, prevention of committing crime. Legislations such as fighting against smuggling, fight against terrorism, Turkish Penal Code, and Law of Criminal Procedure are written above, some implementations are entered into force. Very different development projects were entered into force, facilities provided in import regime spped up the enterance of electronic safety systems. All these developments are realized for providing "more safer", "more peaceful" and "more quality" life area. These works are continuing. Private security firms, started to be specialized in certain areas contrary to national, regional and municipality based safety forces. Since 2000, private security companies gained visibility in a quantitative level. Since private security forces accepted widely they are supported by the government due to sociopolitical changes. With 257 thousand 192 private sector officer, Turkey is the leader of Europe. According to the report published by the Union of Europe Private Safety Companies (CoESS) in Brussels, Turkey has the biggest private sector system. In the report, it was determined that, in most of the European countries, the police number is higher than the private security officers. In this study, the role of Private Security Sector in Turkey and Its Position in the World are examined and problems and recommendations towards quality will be presented.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :