Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mühendis ve mühendis yardımcılarının yaşam boyu öğreniminde meslek yüksekokullarının rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde mühendislik uygulamaları, hızlı değişen ve karmaşıklaşan teknoloji nedeniyle mühendis, tekniker ve teknisyenlerin tasarım, uygulama ve işletme görevlerinde başarılı olmaları için onların mezun olmadan önce almış oldukları temel teorik ve uygulamalı bilgilerini iş hayatında sürekli olarak yenileştirmelerini, geliştirmelerini gerektirmektedir. Teknik elemanlar, mesleğin uygulama detaylarını işbaşında denemeyanılmalarla öğrenme yoluna gidebilmektedir. Ancak bu yöntem büyük ekonomik kayıplara neden olabilmekte, iş güvenliği ve iş sağlığını tehlikeye atmaktadır. Doğru yöntem teknik elemanların uygulama detaylarını yaşam boyu öğrenme merkezleri tarafından düzenlenen kısa süreli kurslara katılarak öğrenmeleridir. Hâlihazırda Türk Eğitim Sisteminde Meslek Yüksekokulları teknisyenlere lise müfredatına göreceli olarak daha ileri seviyede, ağırlıklı olarak teorik bilgiler veren iki yıllık okullardır. Yüksekokullar yeniden yapılandırılmalı ve bu görevlerinin yanısıra bünyesinde bulundukları üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinin görevini üstlenmeli ve iş dünyasında çalışan meslek sahiplerine meslekteki yeniliklerin ve detayların öğretileceği kısa süreli kurslar açan bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Özet İngilizce :

Today, engineering applications require engineers, engineering technicians and technicians to develop and update their knowledge in professional life in a continuous manner since the technology is rapidly changing and becoming more complex. Unfortunately, trial and error method is widely used in most of the applications by young, non-professional technical staff due to insufficient application knowledge and skill. However, this method causes huge economic losses, and undermines occupational safety and health at work. The correct method is to learn the application details by participating short-term courses offered by lifelong learning centers. Currently, in Turkish Education System, the vocational schools of universities are two- year schools that are structured mainly for teaching theoretical aspects of some technical courses taken in high school education, relatively in advanced level, to technicians. Vocational Schools of Higher Education should be restructured and take the task of continuing education centers on, as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :