Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müfredat entegrasyonunu değerlendirme skalasının geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelemesi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma 2006-2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksek Okulunda cinsel sağlıküreme sağlığı ile ilgili konularda yürütülen müfredat entekrasyonunu değerlendirmede kullanılabilecek bir ölçek geliştirmek amacıyla yapıldı. Çalışmanın örneklemini, üçünü ve dördüncü sınıf 138 hemşire ve ebe öğrenci oluşturdu. Ölçek ifadelerinin oluşturulması, içerik geçerliği, yapı geçerliği ve güvenirlik incelemesi olmak üzere dört aşamada geliştirildi. Ölçeğin açıklayıcı faktör analizi sonucunda öz değeri >1 ve bütün ifadelerin faktör yükleri >0.40 olan beş faktörlü bir yapı görüldü. Ölçek ve alt boyutlarının cronbach alfa değeri 0.87-0.63, total ölçekte madde toplam korelasyon katsayıları 0.25-0.70, alt boyutlarda 0.41-0.74 arasında değiştiği saptandı. Sonuç olarak Müfredat Entegrasyonunu Değerlendirme Ölçeğinin (MEDS) entegrasyonu değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm araç olduğu kabul edildi.

Özet İngilizce :

This study aims to develop a scale which evaluates the curriculum integration Health High School regarding sexual health / reproductive health in 2006-2007 and to investigate the validity and reliability of this scale. The sample consisted of 138 nursing and midwifery students attending their third, and fourth year. The study included four stages: Item generation, content validity, construct validity and reliability. 23 items were generated and after the assessment of content validity in the light of expert views, four items were removed from the scale. There were 19 items left in total. As a result of factor analysis of the scale found five-factor structure that factor loadings of all statements > 0.40 and eigenvalues >1.0 The Cronbach's alpha values of the scale and its subscales were 0.87-0.63. The item total correlation of the scale was 0.24- 0.71 and the item total correlation of the subscales was 0.29-0.74. In conclusion, it was determined that the Curriculum Integration Evaluation Scale is a valid and reliable instrument.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :