Cilt: 6 - Sayı : 2
Avrupa Birliği ve Afrika Birliği Arasında Stratejik Güvenlik İşbirliği: Sudan Örneği
Strategic Security Partnership between the AU and the EU: The Case of Sudan
Abdurrahim SIRADAĞ

13 5

Barış ve güvenlik, ekonomik ve politik kalkınma için ve özellikle de gelişmekte olan dünya için olmazsa olmaz önkoşul olarak kabul edilmektedir. Uluslararası toplum barışı, güvenliği ve istikrarı sürdürmek için elinden geleni yapsa da, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin önünde birçok engel bulunmaktadır. Bunlar arasında politik ve ekonomik nedenler, güvenlik sorunları ve dış etkenler bulunmaktadır. Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi alanlarında ilişkilerini güçlendirdiler ve son on yıl boyunca kıtada barışı ve istikrarı muhafaza etmek için çaba gösterdiler. Bu makale, AB’nin ve AfB’nin Sudan’da barışı tesis etmek için ne tür bir işbirliğine giriştikleri konusuna ışık tutmaktadır.
Peace and security are seen as the main prerequisites for economic and political development and for the developing world in particular. The international community seeks to sustain peace, security and stability but the achievement of this objective is subject to many constraints. These include political and economic factors, security problems and outside influences. The European Union (EU) and the African Union (AU) have strengthened their relations in the areas of conflict prevention and crisis management, and endeavored to preserve peace and stability on the continent over the last decade. This article will highlight how the EU and the AU are cooperating for the establishment of peace in Sudan.
Anahtar Kelimeler: Barış ve güvenlik, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Çatışma, Savaş, Barışgücü operasyonu
Anahtar Kelimeler: Peace and security, the AU, the EU, Conflict, War, Peacekeeping operation

Kaynakça

Abdurrahim SIRADAĞ