Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dual training model in higher education (a work-experience on cooperation between school & business for education of designing jewellery and jewellery in the programmes)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ataturk University, Oltu Vocational High School1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

As in many other sectors in jewelry and jewelry design sector the need for intermediate staff is rapidly increasing. Since these intermediate staff is not trained sufficiently in vocational high schools, the needs of the sector are irrecoverable. The research in this direction aims to offer a new type of intermediate staff training model by determining the needs of the jewelry and jewelry design sector. In this study it is aimed to evaluate the productivity of the jewelry students, studying jewelry and jewelry design, by sending them to jewelry sector in certain days of the week in order to practice their education. In this research a research application was made to present the advantages of school-sector cooperation in order to make the jewelry education more efficient and effective. In this direction some of the jewelry and jewelry design students were trained both in school and in sector simultaneously and changes were determined. Before and after the sector education assessment questionnaires were made to students and gathered results were studied in SPSS statistics programme in order to find out the advantages of the school-sector cooperation. In line with the emerging results new proposals have been presented on the mentioned education programmes in vocational high schools.

Özet İngilizce :

Gelişen kuyumculuk ve takı tasarım sektöründe ara eleman ihtiyacı hızla artmaktadır. Bununla birlikte kuyumculuk ve takı tasarımı meslek yüksekokulları bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde donanımlı eğitimi sunamadığı için kuyumculuk sektöründe yeterli donanıma sahip ara eleman istihdam etmek gittikçe zorlaşmaktadır. Bu doğrultuda yapılan araştırma, kuyumculuk ve takı tasarım sektörünün beklentilerini tespit ederek bu beklentilere uygun yeni bir ara eleman yetiştirme eğitim modeli sunmayı amaçlanmaktadır. Çalışmada kuyumculuk ve takı tasarım konularında eğitim alan öğrencilerin haftanın belirli gün/günlerinde eğitimlerini kuyumculuk sektöründe uygulamalı olarak yapmaları için gönderilmeleri durumunda bu uygulamalı eğitimin öğrenciler üzerinde ne kadar verimli olduğunu ortaya koymak hedeflenmektedir. Bu araştırmada meslek yüksekokullarının kuyumculuk ve takı tasarım eğitiminin daha verimli ve etkin hale getirilmesi amacıyla sektör okul işbirliğinin sağlayacağı yararları ortaya koymaya yönelik bir araştırma uygulaması yapılmıştır. Bu doğrultuda kuyumculuk ve takı tasarımı öğrencilerinden bir kısmına okul eğitimiyle eş zamanlı sektör uygulama eğitimi verilmiş ve değişimler tespit edilmeye çalışılmıştır. Sektör eğitimine başlamadan önce ve eğitim süresinin bitiminden sonra öğrencilere değerlendirme anketleri yapılmış elde edilen değerler SPSS analiz programıyla analiz edilerek eğitimin verimliliği ölçülmeye çalışılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :