Cilt: 6 - Sayı : 2
Türkiye’nin Yumuşak Gücü’nün Arap Dünyası’ndaki Sorunları
Turkey’s Soft Power Challenges in the Arab World
Omait ANAS

19 6

Bu makale Türk siyasetindeki ve ekonomisindeki güncel reform girişimleri ve ortaya çıkmakta olan bağımsız sivil toplum ve medya bağlamında, Türkiye’nin Yeni Arap dünyası vizyonunu incelemektedir. Makale Türkiye’nin Arap dünyasındaki yeni vizyonunun NATO ve Amerika gibi dış güçlerden ziyade, ülkenin kendi dönüşümünü de sağlayan iç dinamikler vasıtasıyla şekillendiğini iddia etmektedir. Arap toplumlarında ve yönetimlerinde yükselen Türkiye popülaritesi, Ankara’nın Filistin yanlısı pozisyonu ve onun İran karşısında potansiyel bir rakip olmasından doğmaktadır. Ancak bu popülariteye rağmen, Türkiye’nin bu yeni rolü ve vizyonu Arap ülkelerinin politik reform, insane hakları ve güvenlik endişeleri ile bağlantılı kendi iç problemlerinden kaynaklanan kısıtlamalarla karşılaşmaktadır.
This paper surveys Turkey’s New Arab Vision, current reform initiatives in Turkish politics and economy along with emergence of independent civil society and media. This concluded with a view that Turkish role in the Arab world is defined not only by external powers like the United States and NATO also by internal forces which are real force behind current transformation. Growing popularity of Turkish foreign policy among Arab masses and governments originates from its pro Palestine positions and its potential role as counter Iran. Despite this popularity, Turkey’s role may face limitations when it will encounter with domestic problems of the Arab states mainly political reforms, human rights and security concerns.
Anahtar Kelimeler: Yumuşak güç, ulus-devlet, Joseph Nye, Arap dünyası, dış politika
Anahtar Kelimeler: Soft power, nation state, Joseph Nye, Arab world, foreign policy

Kaynakça

Omait ANAS