Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Metin yapısı öğretiminin öğretmen adaylarının tartışmacı yazma becerilerine etkisi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
798
DOI :
Özet Türkçe :

Tartışmacı yazma yazarın bir konu hakkında görüşlerini, tartışma için gerekli verileri sunup, iddiasını destekleyecek, karşı iddiaları çürütecek gerekçeleri tartışarak konuyu sonuca bağladığı yazma türü olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı tartışmacı metin yapısı öğretiminin öğretmen adaylarının tartışmacı yazma becerilerine etkisini incelmektir. Araştırma tek grup öntest-sontest modeline göre desenlenmiş zayıf deneysel (weak experimental) türde bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcı grubunu AİBÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında okuyan 63 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında katılımcılara 6 haftalık tartışmacı metin yazma konusunda öğretim verilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen tartışmacı metin yapısı dereceli puanlama anahtarı (rubric) aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarına verilen tartışmacı metin yapısı öğretiminin, onların tartışmacı yazma becerileri üzerinde olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir. Tartışmacı yazma eğitimi sonrası katılımcıların tartışmacı yazma ana elementler ve yardımcı elementlerin tümünde daha yüksek puan aldığı görülmüştür. Bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Argumentative writing is described as a sort of writing by which the writer suggests his opinions on a particular topic and proposes necessary data for argument. The writer gives reasons to refute counter arguments and reach a conclusion. The aim of this study is to analyze the effect of teaching argumentative writing on teacher candidates' argumentative writing skills. The study was designed regarding single group pretest-posttest model and is a weak experimental study. The participant group consists of 63 undergraduate students who study at Abant Izzet Baysal University, Faculty of Education. For the study, participants were provided a 6 week argumentative writing education. Data were collected with argumentative writing rubric developed by the researcher. As a result of the study, it was found out that teaching of argumentative writing has positively influenced teacher candidates' argumentative writing skills. Following the argumentative writing education, it was seen that participants got higher scores in both argumentative writing basic and secondary elements. This was found as statistically significant.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :