Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elektronik tablolama ve bilgisayar cebir sistemi yardımıyla bilgisayar destekli çalışma yapraklarının geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi, Z.G. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Eğitimi Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü2
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, onuncu sınıf matematik dersinde ikinci dereceden fonksiyonlar konusunun öğretimine yönelik elektronik tablolama ve bilgisayar cebir sistemleri yardımıyla bilgisayar destekli çalışma yapraklarını (BDÇY) geliştirmek ve uygulanabilirliğini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu Trabzon ilindeki lisede öğrenim gören 37 onuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin BDÇY'nın öğretimi monotonluktan kurtardığı, öğrencilerin ilgisini çekerek derse daha iyi motive olmalarını sağladığı ve zamanın nasıl geçtiğini anlayamadıkları sonucuna varılmıştır. Bunun yanında kullanım kolaylığı bakımından BDÇY kullanımı için öğrencilere yönergeler verildiği ve bu öğrencilerin BDÇY kullanmakta zorlanmadıkları ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to develop computer assisted worksheets (CAW) via spreadsheet and computer algebra systems for teaching "quadratic functions" in grade 10 mathematics curriculum and to investigate their applicability. This descriptive study was conducted through qualitative research method. In this research, multiple holistic case study design was used. The data were collected through semi-structured interviews. Thirty-seven 10th grade students participated in the study from high school in Trabzon in Turkey. It was also determined that CAW saved the instruction from being monotonous, drew students' interests and helped them better engage in the lesson and made the lesson more fluent. Besides, concerning the ease of use it was understood that some guidelines were given for the use of the CAW and students did not have difficulty in usage.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :