Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin biyolojik çeşitliliğin öğretimine ilişkin pedagojik alan bilgileri, tutumlari ve kaygilari

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
873
DOI :
Özet Türkçe :

Biyolojik çeşitlilik eğitiminin amacı, insanları biyolojik çeşitlilik konusunda bilinçlendirmek ve onlara biyolojik çeşitliliği koruma sorumluluğu ve becerisi kazandırmaktır. Bu noktada biyoloji öğretmenlerinin bilgi ve tutumları önemli rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada biyoloji öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik alan
bilgileri, konun öğretimine ilişkin pedagojik alan bilgileri, tutumları ve kaygıları incelenmiştir. 6 biyoloji öğretmen adayı ile gerçekleştirilen çalışmanın yaklaşımı örnek olaydır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve yedi tema altında değerlendirilmiştir: 1)Öğrencilere Yönelik Bilgi, 2)Öğretim Stratejileri/Yöntemleri ve Teknikleri Bilgisi, 3)Ölçme ve Değerlendirme Bilgisi, 4)Müfredat Bilgisi, 5)Pedagojik Alan Kaygısı, 6)Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Tutum, 7)Biyolojik Çeşitlilik Alan Bilgisi. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik konusunda bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgıları olduğu, konunun öğretim programındaki yeri ve öğretim yöntem/teknikleri ile ilgili bilgilerinin de yetersiz
olduğu belirlenmiştir. Biyolojik çeşitliliğe ilişkin olumlu tutum geliştirdikleri, ancak öğretimi ile ilgili kaygıları olduğu görülmüştür. Araştırma bulgularından yola çıkılarak öğretmen eğitiminde biyolojik çeşitlilik konusunun düzenlenmesine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of biodiversity education is to raise awareness of people about biodiversity and to give them esponsibility and skills to protect biodiversity. At this point, biology teachers' knowledge and attitudes have an important role. In this context, pre-service biology teachers’ knowledge of biodiversity, pedagogical content knowledge, attitudes and concerns were investigated. This case study included six senior pre-service biology teachers. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using qualitative content anaysis and the findings were evaluated under seven themes: 1)Knowledge of Students’ Biodiversity Understandings, 2)Knowledge of Instructional Strategies, 3)Knowledge of Assessment, 4)Knowledge of Curriculum, 5)Pedagogical Content Concerns, 6)Attitudes towards Biodiversity, 7)Knowledge about Biodiversity. Consequently, it was found that teachers were lacked necessary knowledge related to biodiversity and they have misconceptions. Moreover, they were unaware of the place of biodiversity in biology curricula and Instructional Strategies. They have positive attitude toward biodiversity, however, they have concerns about teaching it. On the basis of research findings suggestions were made for the curriculum design of biodiversity concept in teacher education.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :