Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kidem değişkeni açisindan ölçme ve değerlendirme yaklaşimlarinin kullanimi üzerine bir araştirma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi 1
Görüntülenme :
755
DOI :
Özet Türkçe :

Ölçme ve değerlendirme becerisi öğretmen yeterlikleri gereği üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğuna göre, nitelikten yoksun olarak yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin hem öğrenci başarısını yordama ve hem de program değişiklik ve güncellemelerinin yapılması noktasında bir veri kaynağı olarak kullanılamayacağı açıktır. Şu halde öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme becerisi anlamındaki yeterliklerinin belirlenmesi ve varsa eksikliklerinin giderilmesi hayati bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırma öğretmenlerimizin yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımları açısından durumunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde yürütülmüştür. Elde edilen veriler Kay-kare testi ve çapraz tablolara göre analiz edilmiştir. Araştırma farklı yaş, kıdem ve branşa mensup 286 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Görülmüştür ki görev yapmakta olan öğretmenler yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının ötesinde geleneksel olarak tanımlanan ve uzun yıllardır kullanılan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını bile yeterince kullanamamaktadırlar. 

Özet İngilizce :

As the ability of assessment and evaluation is an essential issue to be considered for teacher 's adequacy, it is clear that assessment and evaluation activities which lack eligibility cannot be used as a data source in neither rating student's success nor modifying and updating programs. In this case it is a vital issue to determine teachers' adequacy in their ability of assessment and evaluation and if they have any deficiencies in this respect, to correct them. This work is done to show our teachers' attitude in terms of new assessment and evaluation approaches. The research is run in survey model. The data obtained were analyzed according to Chi-Square test and Crosstabs. The research has been run over 286 teachers of different ages, senioritiy and branches. It is observed that employed teachers are not able to use effectively assessment and evaluation approaches which have been used for long years and described as traditional let alone new assessment and evaluation approaches. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :