Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü birinci sinif öğrencilerinin bölümlerine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü’nün içinde barındırdığı dersler ve öğrencilerin eğitim hayatı boyunca edindikleri deneyimler, öğrencilerin farklı çalışma alanlarında gelişim göstermelerine yardımcı olmaktadır. BÖTE Bölümünün sunduğu mesleki çeşitlilik ve program içeriğinden haberdar olmadan bölümü tercih eden öğrenciler, bölüm ile ilgili farklı beklentiler içerisine girebilmektedirler. Bu araştırmanın amacı, BÖTE Bölümü 1.sınıf öğrencilerinin bölümlerine ilişkin görüşlerini inceleyerek bir ihtiyaç analizi çalışması yapmaktır. Bu çalışma, tarama türü araştırma modeli ile desenlenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2011–2012 öğretim yılında Ankara’da yer alan üniversitelerin Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1.sınıfında öğrenim gören toplam 150 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Geliştirilen anket, açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Hazırlanan anket, 5 ayrı alan uzmanı tarafından kapsam geçerliliği açısından değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, yapılan ihtiyaç analizi çalışmasına dayalı olarak, öğrencilerin bölümlerine yönelik ihtiyaçları ortaya konmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In the department of Computer Education And Instructional Technology (CEIT), lessons and the experiences that students have had throughout their education process help them to improve their skills at different fields of professional. The students, who prefer this department without being aware of the content of the program and variety of professional opportunities presented by CEIT may have some different expectations about this department. The purpose of this study is to investigate the needs for first-grade students at Computer Education and Instructional Technology (CEIT) department by analyzing their views about this department. The kind of this survey was designed with research design. Samples of the study were 150 freshmen in Computer Education and Instructional Technology Department in the first term of 2011-2012 academic year in Ankara. Qualitative methods of data collection were used for the study. The means of data collection was a questionnaire developed by researchers. The questionnaire included open-ended questions. The data which is acquired from this study is examined by using content analysis method. As a result of this study, suggestions are made on the basis of the findings.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :