Cilt: 12 - Sayı : 2
Uluslararası Örgütlerin Devlet-İçi Çatışmalara Başarısız Müdahalelerinin Nedenleri
Reasons Behind Failed Interventions of International Organizations in Intra-State Conflicts
Muhittin ATAMAN,Mehmet ÖZTÜRK

6 5

Uluslararası örgütlerin, dünyanın herhangi bir yerindeki devlet-içi çatışmaya çeşitli gerekçelerle ya müdahil olmayı seçtikleri ya da müdahil olmadıkları görülmektedir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası örgütlerin uluslararası barış ve güvenliği sağlama adına devlet-içi çatışmaları sonlandırması arzu edilen bir durumdur. Müdahale etmeleri durumunda nadir de olsa başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Bununla birlikte, devlet-içi çatışmaları sonlandırmak için harekete geçen uluslararası örgütlerin başarısız olduğu durumlar olabilmektedir. Uluslararası örgütlerin devlet-içi çatışmalara müdahalesinin başarısız olmasının bazı önemli nedenleri bulunmaktadır. Hangi durumlarda başarısız olduğuna dair literatürde farklı bakış açıları mevcuttur. Bu makalenin amacı da uluslararası örgütlerin devlet-içi çatışmalara müdahalelerinde başarısız olma nedenlerini sınıflandırmak ve analiz etmektir.
It appears that international organizations prefer to intervene or not to intervene in intra-state or internal conflict anywhere in the world for different reasons. It is expected that international organizations, especially the United Nations, solve internal conflicts to provide international peace and security. In case of intervention of international organizations, successful results can be obtained in some cases. However, there are many cases in which international organizations fail to resolve internal conflicts. There are some important reasons for the failure of the interventions of international organizations. There are different perspectives in the literature explaining in which circumstances do interventions of international organizations fail. The purpose of this paper is to analyze and classify causes of the failure of interventions of international organizations to intra-state conflicts.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Örgütler, Devlet-İçi Çatışma, Başarısızlık, Müdahale
Anahtar Kelimeler: International Organizations, Intra-state Conflict, Failure, Intervention

Kaynakça

Axelrod, Robert ve Keohane, Robert O. (2013). “Anarşi Koşullarında İşbirliğinin Sağlanması: Stratejiler ve Kurumlar”. Çev. Merve Özkan Borsa. iç. Uluslararası İlişkilerde Anahtar Metinler. Der. Esra Diri. İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi. 341-370. Aydın, Mustafa (2004). “Uluslararası İlişkilerin “Gerçekçi” Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği”. Uluslararası İlişkiler. Cilt 1, Sayı 1: 33-60.Balta Paker, Evren (2012). Küresel Güvenlik Kompleksi: Uluslararası Siyaset ve Güvenlik. İstanbul: İletişim Yayınları.Bellamy, Alex J. ve Williams, Paul D. (2013). Understanding Peacekeeping. Second edition. Cambridge: Polity Press.Booth, Ken (2012). Dünya Güvenliği Kuramı. Çev. Çağdaş Üngör, İstanbul: Küre Yayınları.Burchill, Scott (2012). “Liberalizm”. Çev. Ali Aslan, iç. Uluslararası İlişkiler Teorileri. İstanbul: Küre Yayınları, 81-118.Dahl, Robert A. (2008). “Uluslararası Örgütler Demokratik Olabilir Mi? Bir Şüphecinin Görüşü”. Çev. Ezgi Sarıtaş. iç. Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışmaları. Hzl. David Held ve Anthony McGrew, Ankara: Phoneix, 628-642.Demirtaş, Birgül (2014). “İnşacılık”. iç. Uluslararası İlişkilere Giriş. 1. Basım. Ed. Şaban Kardaş ve Ali Balcı, İstanbul: Küre Yayınları, 110-122.Deng, Francis M. (2013). “Reconciling Sovereignty with Responsibility: A Basis for International Humanitarian Action”. iç. Africa in World Politics: Engaging a Changing Global Order. Ed. John W. Harbeson ve Donald Rothchild, USA (Boulder, CO): Westview Press, 310-349.Dueck, Colin (2009). “Neoclassical Realism and the National Interest: Presidents, Domestic Politics, and Major Military Interventions”. iç. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. Ed. Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman ve Jeffrey W. Taliaferro. UK: Cambridge University Press, 139-169.Elmi, Afyare Abdi (2012). Somali: Kimlik İslami Hareketler ve Barış. İstanbul: Açılım Kitap.Evans, Graham ve Newnham, Jeffrey (2007). Uluslararası İlişkiler Sözlüğü. Çev. H. Ahen Utku, İstanbul: Gökkkubbe.Fortna, Virginia Page. (2007). Does Peacekeeping Work? New Jersey: Princeton University Press.Franck, Thomas M. (1996). “The Success and Failure of International Organizations”, Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law). Vol. 90, Are International Institutions Doing Their Job?, 596-598.Gallarotti, Giulio M. (1991). “The Limits of International Organization: Systematic Failure in the Management of International Relations”, International Organization. Vol. 45, No. 2, 183-220.Galtung, Johan (2004a). “Emperyalizmin Yapısal Teorisi”. Uluslararası İlişkiler. Cilt 1, Sayı 2, 25-46.Galtung, Johan (2004b). “Emperyalizmin Yapısal Teorisi-Kısım II”. Uluslararası İlişkiler. Cilt 1, Sayı 3, 37-66.Griffiths, Martin, O’Callaghan, Terry ve Roach, Steven C. (2013). Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar. Çev. CESRAN, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Griffiths, Martin, Roach, Steven C. ve Solomon, M. Scott (2011). Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve Teoriler. Çev. CESRAN, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Habermas, Jurgen (2008). “Ulus Sonrası Konumlanma”. Çev. Mehmet Celil Çelebi. iç. Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışmaları. Hzl. David Held ve Anthony McGrew, Ankara: Phoneix, 643-649.Hafner-Burton, Emilie M. ve Montgomery, Alexander H. (2005). “Power Positions: International Organizations, Social Networks, and Conflict”. Journal of Conflict Resolution. Vol. 20, No. 10, 1-25.Halliday, Fred (2008). “Küresel Yönetişim: Beklentiler ve Sorunlar”. Çev. Ezgi Sarıtaş. iç. Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışmaları. Hzl. David Held ve Anthony McGrew, Ankara: Phoneix, 578-590.Hampson, Fen Osler (2001). “Parent, Midwife, or Accidental Executioner? The Role of Third Paties in Ending Violent Conflict”. iç. Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict. Ed. Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson ve Pamela Aall, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 387-406.Hashmi, Sohail H. (2003). “Is There an Islamic of Humanitarian Intervention?”. iç. Just Intervention. Ed. Anthony F. Lang Jr., USA: Georgetown University Press, 62-83.Heywood, Andrew (2013). Küresel Siyaset. Çev. Nasuh Uslu ve Haluk Özdemir, Ankara: Adres Yayınları.Hinsch, Wilfried (2013). “Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık”. iç. Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yıldönümünde Kant. Hzl. İoanna Kuçuradi, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 85-118.Hoffmann, Stanley (2001). “The Debate about Intervention”. iç. Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict. Ed. Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson ve Pamela Aall, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 273-284.Jeong, Ho-Won (2008). Understanding Conflict and Conflict Analysis. London: SAGE. Keohane, Robert O. (2008). “Uluslararası Toplumda Egemenlik”. Çev. Cemil Boyraz iç. Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışmaları. Hzl. David Held ve Anthony McGrew, Ankara: Phoneix, 178-195.Levy, Jack S. (2001). “Theories of Interstate and Intrastate War: A Levels-of-Analysis Approach”. iç. Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict. Ed. Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson ve Pamela Aall, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 3-28.Linklater, Andrew (2012). “İngiliz Okulu”. iç. Uluslararası İlişkiler Teorileri. Çev. Muhammed Ali Ağcan, İstanbul: Küre Yayınları, 119-150.McGrew, Anthony (2008). “Ulus-Ötesi Demokrasi Modelleri”. Çev. Ezgi Sarıtaş. iç. Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışmaları. Hzl. David Held ve Anthony McGrew, Ankara: Phoneix, 591-608.Meyers, B. David (1974 ). “Intraregional Conflict Management by the Organization of African Unity”. International Organization. Vol. 28, No. 3, 345-373.Nakayama, Mikiyasu (1997). “Successes and Failures of International Organizations in Dealing with International Waters”, International Journal of Water Resources Development. Vol. 13. No. 3, 367-382.Newman, Michael (2011). “Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: Who Should Intervene?”. Civil Wars. Vol. 13, No. 3, 339-340.Olonisakin, Funmi (2006). “Conflict and Conflict Resolution in Africa”. iç. Power, Wealth and Global Equity: An International Relations Textbook for Africa. Third edition. Ed. Patrick J. McGowan, Scarlett Cornelissen ve Philip Nel, Cape Town: UCT Press, 265-282.Özerdem, Alpaslan (2013). Barış İnşası, Kuram ve Uygulaması. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Pogge, Thomas W. (2008). “Küresel Adaletin Öncelikleri”. Çev. Mehmet Celil Çelebi, iç. Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışmaları. Hzl. David Held ve Anthony McGrew, Ankara: Phoneix, 650-662.Roskin, Michael G., Cord, Robert L., Medeiros, James A. ve Jones, Walter S. (2013). Siyaset Bilimi: Bir Giriş. Çev. Atilla Yayla, Ankara: Adres Yayınları.Schoeman, Maxi (2006). “Africa’s International Relations”. iç. Power, Wealth and Global Equity: An International Relations Textbook for Africa. Third edition. Ed. Patrick J. McGowan, Scarlett Cornelissen ve Philip Nel, Cape Town: UCT Press, 240-264.Seybolt, Taylor B. (2008). Humanitarian Military Intervention: The Conditions for Success and Failure. Sweden: SIPRI. New York: Oxford University Press.Smith, Alastair (2005). “Why International Organizations Will Continue to Fail Their Development Goals”, Perspectives on Politics. Vol. 3, No. 3, 565-567.Soutball, Roger (2006). “Africa in the Contemporary World”. iç. Power, Wealth and Global Equity: An International Relations Textbook for Africa. Third edition. Ed. Patrick J. McGowan, Scarlett Cornelissen ve Philip Nel, Cape Town: UCT Press, 219-239.Waltz, Kenneth N. (2013). “Soğuk Savaş Sonrasında Yapısal Realizm”. Çev. Papatya Alkan Genca. Uluslararası İlişkilerde Anahtar Metinler. Der. Esra Diri. İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi. 733-769.Yılmaz, Muzaffer Ercan (2007). Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Etnik Çatışmalar: Etnik Çatışmaların Nedenleri ve Etnik Barışın Tesisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Muhittin ATAMAN,Mehmet ÖZTÜRK