Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik öğretmenliği adaylarinin yayli çalgi eğitiminde vibrato tekniği hakkindaki görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
608
DOI :
Özet Türkçe :

Müzik performansı birçok farklı bileşenden oluşmaktadır. Artikülasyon, nüans, entonasyon, tempo gibi bileşenler yaylı çalgıda müzikal ifadenin oluşmasına beraberce katkıda bulunurlar. Vibrato bir artikülasyon terimi olarak çalgı müziğinin öne çıkan tekniklerinden biridir. Çalgı eğitiminin ilk yıllarında öğrenciler vibrato yapmaya özenmekte ve kendilerince henüz eğitimcilerinin önerilerini beklemeden ve dinlemeden bu tekniği uygulamaya çalışmaktadırlar. Vibrato tekniği hakkında yeterli bilgi ve rehberliğe sahip olmadan yapılan uygulama çalışmaları ilerleyen zamanda öğrencinin önüne yeni teknik sorunlar getirebilir. Dolayısıyla öğrencilerin vibrato tekniği hakkında sahip oldukları görüşleri ve eğilimleri belirlemek anlam taşımaktadır. Bu araştırma müzik öğretmenliği adaylarının yaylı çalgı eğitimlerinde vibrato tekniği hakkında hangi görüşleri taşıdıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada 2010-2011 Güz yarıyılında yaylı çalgı eğitimi alan 66 öğrencinin hazırlanan 11 soruluk anket çalışmasına verdikleri yanıtlar ile veriler toplanmıştır. Sonuç bölümünde, müzik öğretmeni adaylarının vibrato hakkında düşünleri üzerinden yargılara varılarak temel bakış açıları ortaya konmaya çalışılmış, varılan sonuçlara göre müzik öğretmeni adayları için yeni öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Music performance consists of many different components. Components like articulation, nuance, intonation and tempo contribute together for musical interpretation to be performed at string instruments. Vibrato as an articulation term is one of the foremost techniques of instrument music. Instrument students desire to practice vibrato in the first years of instrument training and they also try to make it even before receieving or without complying to their teachers’ technical offers and guidance, as much as they can. Practising vibrato with lack of technical knowledge and guidance can cause new technical problems in future for students. So it is significant to determine students’ trends and viewpoints about vibrato technique. The aim of this study is to determine music teacher candidates’ opinions about vibrato in string education training. For gathering data, a questionnaire with 11 items has been applied to 66 students studying string instruments in 2011-2012 Autumn term. In the section of conclusion, music teacher candicates’ general vibrato opinions have been determined and some basic aspects have been presented in consideration of gathered data. According to the results; new recommendations have been presented for music teacher candidates.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :