Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iyi bir eğitim için yedi ilke ve uygulanmasi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
655
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda çağın getirdiği değişim hızına cevap verebilmek için eğitimin tüm kademelerinde özellikle programlar başta olmak üzere sürekli değişikliklere gidilmiştir. Bilindiği gibi en son değişiklik ise ilköğretimin 4+4+4 sistemine geçişi ile oldu. Eğitim, her kademesinin her unsurunun uyumlu olması gereken bir bütündür. Bu bütünlük dikkate alındığında yenilikler ve değişimler sadece program açısından değil her açıdan ele alınmalıdır. Öğretmen yeterlilikleri, öğretmen- idareci, öğrenci- öğretmen, öğrenci -okul ilişkisi ve sınıf tasarımı gibi birçok faktör bu bütünlüğün önemli bazı unsurlarıdır. Bunların yanı sıra öğrenciler arasında iletişimi artırmak, akademik başarılarını yükseltmek ve sosyo-psikolojik becerilerini geliştirmek için öğretmenin uygulayacağı öğretim yöntemlerinin de büyük önemi vardır. Bu nedenle eğitimde verimi artırmak için Gamson’un “yedi ilke” olarak adlandırdığı kriterlerin çok boyutluluğu daha iyi bir eğitimin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In recent years, to respond to the speed of change caused by age, at all levels of education, especially programs that continually mainly been changes. As is known, the most recent change was the passage of primary education to 4 +4 +4 system. Education, each element of each stage is a whole should be compatible. Given this integrity, innovation and the changes not only in terms of the program, every aspect must be addressed. Teacher qualifications, teacher-administrators, student-teacher, student-school relationship, and many factors such as class design, some important elements of this unity. In addition, to increase communication between students, improve academic achievement and to improve the socio-psychological skills, the teacher has a great importance to implement the teaching methods. Therefore, to improve efficiency in education Gamson'un "seven principle" called the multi-dimensionality of the criteria will contribute to the realization of a better education. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :