Halkın Çevre Bilincinin Saptanması ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri: Kırklareli Örneğinde

Bu çalşmanınamacı, yoğun çevresel baskıların görüldüğü, Türkiye’ nin Avrupa kıtasında yeralan Kırklareli ilinde yaşayan halkın ülkesel, bölgesel ve yerel boyutta çevresorunlarına karşı duyarlılıklarını saptamak ve çevre bilincininarttırılabilmesi için önerilerin geliştirilmesidir. Bu amaçla, Kırklareliilinde 402 adet anket yüzyüze görüşme yöntemiyle Ocak-Temmuz  2014 tarihleri arasında uygulanmıştır.Sonuçlar, SSPS programıyla analiz edilmiştir. Ankette bireylerin sosyo-ekonomikdurumlarına gore ‘çevresel bilinç’, değerleri sorgulanmıştır. Araştırmasonucunda Trakya Bölgesindeki üç ilin ortalama ‘çevresel duyarlılık’ puanı64,02 olarak hesaplanmıştır. 

Determining the Environmental Awareness of Local People and Effects of Socio-Economic Features upon Environmental Awareness: The Case Study of Kırklareli

 

Kaynakça

Alp, E., Ertepınar, H., Tekkaya C. ve Yılmaz, A. (2006).A Statistical Analysis of Children’s Environmental Knowledge and Attitudes in Turkey. International Research in Geographical and Environmental Education, 15(3):210–223.

Aydın, F. Ve Çepni, O. (2010). University Students’ Attitudes Towards Environmental Problems: A Case Study From Turkey. International Journal Of The Physical Sciences, 5(17):2715-2720.

Aslan, O., Sağır Uluçınar, S. Ve Cansaran, A (2008). Çevre Tutum Ölçeği Uyarlanması Ve İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: 283-295.

Atasoy, E. ve Ertürk, H (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1): 105-122.

Çabuk, B. ve Karacaoglu, C. (2003).Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36:189-198.

Mansuroglu, S., O. Karaguzel, M. Atik ,(2008).Environmental Awareness Level In Antalya City (Turkey) And It’s Relations With Socio-Economic Characteristics, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 21(2), 167–177.

Pulido A., (1972). Estadistica Tecnicas de Investipacion Social. Ediciones Anaya, Madrid.

Yılmaz, O., Mansuroglu, S., Yilmaz, R., 2013. Swot Analysis Of Ecotourism As A Tool For Sustainable Development: A Case Research In North-West Black Sea Coastal Zone Of Turkey, J Environ Prot Ecol, (14) 2, P: 786-798, Bulgaria.

Yılmaz, R., 2011. Determination Of The Environmental Problems At A National And Local Public Level: Cases Of Tekirdağ And Turkey, J Environ Prot Ecol (Isı) Issn 1311-5065, 12 (3a), 1443-1457.

Yılmaz, R. (2009). Edirne’de Çevre Bilincinin Belirlenmesi ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,6 (1),.

Yılmaz, R., Korkut, A., (2010). ‘Investigation On The Environmental Awareness Level And Its Developing Possibilities In Tekirdag, Turkey’, Journal Of Environmental Protection And Ecology (Isi), Issn 1311-5065, 11(4): 1397-1407.

Yılmaz, R., Yılmaz, O., 2016. Trakya’ da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Duyarlılık Üzerine Etkileri, Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Sonuç Raporu, NKUBAP.00.18.AR.13.03, Tekirdağ.

Yucel, M., (1994). Adana Halkinin Cevreye Duyarliliginin Belirlenmesi. Cukurova Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi, 25. Kurulus Ozel Sayisi, 121-136, Adana.

Yucel, M, C. Uslu, N. Peker Say, (2003). Çukurova Üniversitesi Personel ve Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Projesi, Proje No: BAP – PM 2002-01. Adana.

Yucel M., F. Altunkasa, S. Gucray, C. Uslu, S. N. Peker, (2006a) Investigation of the Level of Environmental Awareness and Development Facilities in Adana, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (2), 217.

Yucel M., F. Altunkasa, S.S. Gucray, C. Uslu, S. N. Peker, (2006b)Investigation on the Environmental Awareness Level and Its Developing Possibilities in Adana. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:.ZF2004BAP12, Adana, . 67 p.

21224 10439

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İzmir’de Yetiştirilen Bazı Bitkiler İçin Bitki Su Tüketimi Değerleri ve Sulama Programları

Hatice Gürgülü, Mehmet Ali Ul

Inulin ve Hi-maize ile Zenginleştirmenin Probiyotik Yoğurdun Asitliğine ve Starter Kültür Canlılığına Etkisi

Gülfem ÜNAL, Elif ÖZER

Mısır Bitkisinde (Zea mays L.) Ekim Zamanı ve Çeşidin Silaj Kalitesi Üzerine Etkisi

Seyithan SEYDOŞOĞLU, Veysel SARUHAN

PPS (Project for Public Spaces)’nin Mekan Diyagramı Temelinde Kamusal Bir Mekanın Analizi

Emine MALKOÇ TRUE, Hatice SÖNMEZ TÜREL

Nilüfer Çayının Sulama Suyu Kalitesi ve Arıtma Tesisleri Atıksularının Etkileri

Saliha Dorak, Hakan Çelik

Patateste (Solanum tuberosum L.) Temel Tohumluk Üretiminde Kullanılan Eski ve Yeni Meristem Stoklarının Morfolojik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Gülsüm Öztürk

İn ovo Vitamin C ve E Enjeksiyonunun Isı Stresine Maruz Kalan Etlik Piliçlerde Gelişme Performansı ve Oksidatif Stabilite Üzerine Etkileri

Özge ALTAN, Zümrüt AÇIKGÖZ, Özer Hakan BAYRAKTAR, Fadime AYDIN KÖSE, Çiğdem ŞEREMET TUĞALAY, Omid POURDOLATİ

İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Keçi İşletmelerinde Sürü Yönetim Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Turgay Taşkın, Nedim Koşum, Sait Engindeniz, A.Ferhan Savran, Duygu Aktürk, Harun Kesenkaş, Ayşe Uzmay, Mukadderat Gökmen

Halkın Çevre Bilincinin Saptanması ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri: Kırklareli Örneğinde

Rüya Yılmaz, Okan Yılmaz

Fonksiyonel Gıdalarda Tüketici Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği

Gözde SEVİLMİŞ, Akın OLGUN, Metin ARTUKOĞLU