TUTAK İLÇESİNDE NÜFUS GELİŞİMİ / Population Progress In Tutak District

Öz Özet:Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat-Van Bölümü sınırları içinde yer alan Tutak , idari olarak Ağrı iline bağlı bir ilçedir. Ağrı ilinin güneybatı kesiminde 1562 km² yüzölçümü ve toplam 34596 (2000) nüfusu ile Hamur ve Taşlıçay’dan sonra Ağrı’nın en küçük üçüncü ilçesidir. Osmanlı döneminde Bayazıt sancağına bağlı bir kaza olan Tutak, Cumhuriyet döneminde de ilçe olarak bu statüsünü korumuştur. Bu makalede Tutak ilçesinin Cumhuriyet öncesi dönemi ile Cumhuriyet dönemindeki (1927-2000) nüfus gelişimi incelenecektir. Bilindiği üzere toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, onların nüfus miktarına ve bu nüfusun sahip olduğu özelliklere bağlıdır.AbstractTutak is in the boundaries of the upper part of Murat- Van in East Anadolian and it depends on Ağrı city as administrative. It’s the third smallest town of Ağrı after Hamur and Taşlıçay with the population as 34596 (in 2000) totally and 1562 km² area in the Southwest of Ağrı. İn Ottoman Empire’s term it was a district that depends on Bayazıt Sanjak and it had been continued with this statue as a town in Republic. İn this article, the development of the population between 1927 - 2000 in Tutak is going to analyze. As it’s known existence of societies being depends on their population and the characteristics of it.  

17060 7461

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

TUTAK İLÇESİNDE NÜFUS GELİŞİMİ / Population Progress In Tutak District

Faruk KAYA

TÜRKİYE’DE HAVA KİRLİLİĞİ SORUNUNUN COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI / Die Verteilung Luftverschmutzung Problemes Die İn Türkei Geographischegebieten

Nuriye GARİPAĞAOĞLU

ANAMUR’DA MUZ TARIMININ COĞRAFİ ESASLARI / The Geographical Foundations of Banana Production in Anamur

Yaşar GÖK, Serhat ZAMAN

ŞAVŞAT VE ÇEVRESİNDE TİPİK BİR EV EKLENTİSİ; MEREK / A Typical Additional Part of the House in and Around Şavşat: Merek

Ünsal BEKDEMİR, Ramazan SEVER

ÇANAKKALE ŞEHRİNDE YER SEÇİMİNİN JEOMORFOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / Geomorphological Assesment of The Determination of Location In Çanakkale City

A. Evren ERGİNAL, Gülsen ERGİNAL

KUŞ CENNETİ MİLLİ PARKI’NDA PARK YÖNETİMİ-YÖRE HALKI İLİŞKİSİ / The Relationship between the Administration and Local Residents at Bird Paradise National Park

Yılmaz ARI

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE İNCELEME GEZİLERİ / EXCURSIONS REGARDING GEOGRAPHY TEACHING IN FACULTY OF EDUCATION, MUĞLA UNIVERSITY

İbrahim GÜNER, Ömer AYDOĞDU

VAN KENTİNDE GÖZLENEN BAZI ÇEVRE SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER / Some Envıronmental Problems Observed In Van And The Measures To Be Taken

Orhan DENİZ

AĞRI DAĞI VE TURİSTİK ÖNEMİ / Ağrı Mountain And Tourism Importance

Hayati DOĞANAY

AKDAĞ’IN (TOKAT) DOĞAL ORTAM ÖZELLİKLERİ VE TURİZM POTANSİYELİ / Natural Environment Properties and Tourism Potential of Akdağ (Tokat)

Halil İbrahim ZEYBEK