100.YILINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA TÜRK MİLLİ RUHUNUN UYANIŞI HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

Öz Bu çalışmada Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden olan Çanakkale Cephesi’nin açılması, cephenin genel gidişatı, coğrafyanın ve Mustafa Kemal’in cephedeki rolü üzerinde durulmuştur. Hala hakkında çeşitli çalışmaların yapıldığı bu cephenin Türk Milli ruhunun uyanışı üzerindeki etkileri ele alınmış ve bazı değerlendirmeler yapılmıştır.