Solunum yolu hastalığı olan çocuklarda fleksibl fiberoptik bronkoskopinin tanısal değeri

Amaç: Pediatrik yaş grubunda solunum problemleri nedeniyle fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FFB) yapılan hastaların bulgularının geriye dönük analizi hedeflenmiştir.Gereç ve Yöntem: 2014-2016 tarihleri arasında, Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları kliniğinde FFB uygulanan tüm çocuk hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.Bulgular: Yaşları üç ay ile 16 yıl arasında değişen toplam 241 hastanın verileri değerlendirilmiştir. Hastalar <3 yaş (n=162, erkek cinsiyet: %63) ve ≥3 yaş (n=79, erkek cinsiyet:%54.4) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Gruplar; demografik özellikleri, FFB endikasyonları, bulguları ve komplikasyonları açısından karşılaştırılmıştır. Üç yaş altı hastalarda en sık FFB endikasyonu stridor (%37) iken, üç yaş ve üstü hastalarda yabancı cisim şüphesi (%25.3) ön planda olmuştur. Patolojik FFB bulguları <3 yaş hastalarda en sık laringomalazi (%19.1) olarak saptanırken, ≥3 yaş hastalarda enfeksiyöz nedenler (%45.6) ön planda gözlenmiştir. Komplikasyon olarak geçici hipoksi <3 yaş hastalarımızda (%20.4), ≥3 yaş gruba (%10.1) göre istatistiksel olarak anlamlı olan şekilde fazla gözlenmiştir.Sonuç: Pediatrik yaş grubunda FFB işlemi solunum yolu patolojilerini tanımlamada etkin roloynayan güvenilir bir tanı yöntemidir.

Diagnostic value of flexible fiberoptic bronchoscopy in pediatric patients with respiratory problems

Purpose: We aimed to analyze the findings of our pediatric patients who underwent flexible fiberoptic bronchoscopy (FFB) due to respiratory problems retrospectively.Materials and Methods: The medical records of all children who underwent FFB procedure at Mersin Women and Children’s Hospital Pediatric Pulmonology Section between 2014-2016 were included in the study.Results: A total of 241 patients aged between 3 months and 16 years were evaluated. The patients were divided into two groups according to their age (<3 years of age; n=162, male gender: 63.0% and ≥3 years of age age: n=79, male gender: 54.4%). Then, these two groups were compared among their demographic features, FFB indications, FFB findings and complications. The most frequent indication for FFB in patients <3 years of age was stridor (37%), and patients ≥3 years of age was suspicious foreign body aspiration (25.3%). The most common pathologic finding was laryngomalacia (19.1%) in patients <3 years of age and infection (45.6%) in patients ≥3 years of age. Transient hypoxemia was observed more prominent in patients <3 years of age than ≥3 years of age (20.4% versus 10.1%).Conclusion: Pediatric FFB appears to be a safe and valuable procedure in the diagnosis of respiratory diseases in pediatric patients.

28773 16909

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Alzheimer hastalığında doublecortin-like kinaz-1 düzeyleri ve oksidan durumu

Savaş GÜZEL, Özlem YILDIZ, Aysun ÜNAL, Ali Rıza KIZILER, Tevfik GÜLYAŞAR, Eda ÇELİK GÜZEL, Çiğdem FİDAN

Nikotin bağımlılığının koroner arter hastalığı ciddiyetiyle ilişkisi

Sezen BAĞLAN UZUNGET, Özge KURMUŞ, Eliz UZEL

Ultrason eşliğinde lomber faset eklem enjeksiyon tekniğinin etkinliği: floroskopik teknik ile karşılaştırma çalışması

Sait ÖZTÜRK, Yaşar ÖZTÜRK, İzzet ÖKÇESİZ

Bir adli bildirim çelişkisi: çocuk yaşta evlilik ve gebelik

Canan Kuygun KARCI, Ayşe AVCI, Ayşegül Yolga TAHİROĞLU, Özge METİN, Gonca Gül ÇELİK

Pulslu manyetik alanın λ-carrageenan’ın indüklediği akut pençe ödeminde antioksidan sistem üzerine etkisi

İşıl ÖCAL, Tufan MERT, Güzide YÜCEBİLGİÇ

Pnömoni tanısıyla değerlendirilen çocuk hastaların kardiyolojik bulguları

Soner Sertan KARA, Ufuk Utku GÜLLÜ, Ali FETTAH

Cerrahi ve dahiliye servislerinde çalışan hemşirelerin işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeylerinin değerlendirilmesi

Sibel NARGİZ KOŞUCU, Sonay BALTACI GÖKTAŞ, Tülin YILDIZ

Laparoskopik histerektominin klinik sonuçları: tek merkez deneyimi

Zeynep ÖZTURK İNAL, Hasan Ali İNAL

Hekimlerin organ bağışı konusunda bilgi tutum ve davranışları

Hamit Sırrı KETEN, Oguz IŞIK, Hüseyin ÜÇER, Derya KETEN, Özgür ERSOY, Soner ÖLMEZ

Transobturator tape ile tedavi edilen kadın stres inkontinansın tedavisinin ameliyat sonuçları

Mustafa ULUBAY, Fahri Burçin FIRATLIGİL, Mustafa ÖZTÜRK, Mehmet Ferdi KINCI, Ulaş FİDAN