SOME NEUROLOGICAL SYMPTOMS EXPERIENCED BY USERS OF MOBILE PHONES: A SURVEY STUDY - CEP TELEFONLARINI KULLANANLAR TARAFINDAN YAŞANAN BAZI NÖROLOJİK BELİRTİLER: ANKET ÇALIŞMASI

Öz SOME NEUROLOGICAL SYMPTOMS EXPERIENCED BY USERS OF MOBILE PHONES: A SURVEY STUDYIn the last twenty years, it has been discussed frequently whether there are any harmful effects ofthe radiofrequency electromagnetic fields on human health. Among radiofrequency emitting devices, there isa great importance of mobile (cellular) phones. The aim of this study is to determine the possibleneurological symptoms experienced by users of mobile phones. This survey study was conducted, using aquestionnaire, in randomly selected 229 students at the Vocational School of Kocaeli Health Services. Chisquaretest with Yates correction was used for comparisons of complaint frequencies in relation with sex andtime of mobile phone possessions. As a result of the survey, the study has shown that users of mobile phonesmore often complained of extreme irritation, headache and dizziness symptoms according to sex and time ofmobile phone possessions.CEP TELEFONLARINI KULLANANLAR TARAFINDAN YAŞANAN BAZI NÖROLOJİK BELİRTİLER: ANKET ÇALIŞMASISon yirmi yılda, radyo frekans elektromanyetik alanların insan sağlığı üzerine zararlı etkisinin olupolmadığı sık tartışılmaktadır. Radyo frekans yayan aletler arasında cep telefonlarının önemli bir yeri vardır.Bu çalışmanın amacı, cep telefonu kullananlar tarafından yaşanan olası nörolojik belirtileri belirlemektir. Buçalışma, Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan rasgele seçilen 229 öğrenciye bir anketuygulanarak düzenlendi. Yates düzeltmeli Ki-Kare testi, cep telefonuna sahip olma zamanı ve/veya cinsiyetile ilişkili şikayet frekanslarının karşılaştırılması için kullanıldı. Anket çalışmasının bir sonucu olarak, ceptelefonu kullanıcılarının, cinsiyet ve cep telefonuna sahip olma zamanına göre aşırı sinirlilik, baş ağrısı vebaş dönmesi belirtilerinde artış görüldü(P<0.05).

Some Neurological Symptoms Experienced By Users of Mobile Phones: A Survery Studyi

Kaynakça

1 Hayland, G.J., “Physics and biology of mobile telephony” Lancet, 356(9244):1833-1836 (2000).

2 Hossmann, K.A., Hermann, D.M., “Effects of electromagnetic radiation of mobile phones on the central nervous system” Bioelectromagnetics, 24: 62 (2003).

3 Croft, R.J., Chandler, J.S., Burgess, A.P., Barry, R.J., Williams, J.D., Clark, A.R., “Acute mobile phone operation affects neural functions in humans” Clinical Neurophysiology, 113: 1623- (2002).

4 Santini, R., Seigne, M., Bonhomme-Faivre, L., Bouffet, S., Defrasne, E., Sage, M., “Symptoms experienced by users of digital cellular phones: A study of a French engineering school” Electromagnetic Biology and Medicine, 21 (1): 88 (2002).

Oftedal, G., Wilen, J., Sandstrom, M., Mild, K.H.,“Symptoms experienced in connection with mobile phone use” Occup. Med., 50(4): 237-245 (2000).

6 Al-Khlaiwi, T., Meo, S.A., “Association of mobile phone radiation with fatigue, headache, dizziness, tension and sleep disturbance in Saudi population” Saudi Med J., 25(6):732-736(2004)

10698 5305

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SOME NEUROLOGICAL SYMPTOMS EXPERIENCED BY USERS OF MOBILE PHONES: A SURVEY STUDY - CEP TELEFONLARINI KULLANANLAR TARAFINDAN YAŞANAN BAZI NÖROLOJİK BELİRTİLER: ANKET ÇALIŞMASI

Nermin KÜÇER

ÇELK RIHTIM KAZIKLARININ DALGA YÜKLER ALTINDA DİNAMİK DAVRANISININ MODELLENMESİ - MODELLING OF DYNAMIC BEHAVIOUR OF STEEL QUAY PILES UNDER WAVE LOADS

Engin GÜCÜYEN, B. Yurdanur DAĞLI, Ümit GÖKKUŞ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS TOWARD PORTFOLIO ASSESTMENT

Adil DEMİR, Suat TÜRKOĞUZ, Merve POLAT

NACL STRESİNE KARŞI LENS CULİNARS’İN BİYOKİMYASAL VE FİZYOLOJİK CEVABI - PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL RESPONE TO NaCl STRESS IN LENS CULINARIS

Tülin AYDEMİR, Zeynep EREZ

BETONARME BİR ELEMANDA EGRİLİK SÜNEKLİLİĞİNİN İNCELENMESİ- EVALUATION of CURVATURE DUCTILITY on a REINFORCED CONCRETE MEMBEREVALUATION of CURVATURE DUCTILITY on a REINFORCED CONCRETE MEMBER

Semih KİRACI, R. Tuğrul ERDEM, Muhiddin BAĞCI

FOURİER SERİLERİNİN MUTLAK GENELLEŞTİRİLMİŞ NÖRLUND TOPLANABİLİRLİĞİ

Abdullah SÖNMEZOĞLU, Ayşe Gül KAPLAN

THE RULED SURFACES GENERATED BY FRENET VECTORS OF A CURVE IN 3 IR(1,3) - 3 IR(1,3) UZAYINDA BİR EĞRİNİN FRENET VEKTÖRLERİ İLE OLUŞTURULAN REGLE YÜZEYLER

Keziban ORBAY, İsmail AYDEMİR

YUNT DAĞI’NIN (MANİSA) FRİGANA VEJETASYONU ÜZERİNDE FİTOSOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA -A PHYTOSOCIOLOGICAL INVESTIGATION ON THE PHRYGANA VEGETATION OF YUNT DAĞI (MANİSA)

Levent ŞIK, Yusuf GEMİCİ

ROKA (ERUCA SATİVA) BİTKİSİNİN KÖK VE GÖVDESİNDEKİ ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ, METAL BİRİKİMİ, BAZI FİZYOLOJİK VE BÜYÜME PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN ARAŞTIRILMASI - v

Seda Çınar BECERİK, Tülini AYDEMİR