Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin alan öğretmeni yetiştirme deneyimleri ve sürdürülebilir yeni model yaklaşmları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Universitesi Buca Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

1970li yıllarda ülkemizde yaşanan siyası, sosyal olaylar sonucunda öğretmen yetiştirme görevi, 1981 yılında yüksek öğretim kanunu (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığından (MEB ) üniversitelere verilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada öğretmen yetiştirme modeli YÖK öncesi ve sorası olarak ele alınmıştır. YÖK öncesinin en önemli modeli olan Yüksek Öğretmen Okulları ve bu okullarda zaman içinde yapılan gelişmeler açıklandıktan sonra YÖK'le başlayan süreç ayrıntılı olarak incelenmiştir. Burada Eğitim Fakültesi modeli ve 1998 yılında onun yeniden yapılandırılması ile oluşturulan "Tezsiz Yüksek Lisans Modeli (TYL )"açıklanmıştır. TYL modelinin eğitim Fakültelerinde 3,5+1,5 yıl olarak bütünleşmiş yüksek lisans, fen-edebiyat fakülteleri içinde 4+1,5 yıl olarak TYL şeklinde uygulanması irdelenmiştir. 2010 yılında TYL modelinin uygulamadan kaldırılması, yerine "Öğretmenlik Sertifika Programı"nın getirilmesi ve daha önce de uygulanan bu sertifika programının olumsuz yönleri vurgulanmıştır. Son olarak Dünya da ki uygulamalara örnekler verilmiştir. Tüm bu deneyimler ışığında Türkiye için sürdürülebilir öğretmen yetiştirme modelleri önerilmiştir.

Özet İngilizce :

As a result of social-political events of 1970's in Turkey, the mission of teacher training passed from ministry of education to universities with the Law of Higher Education (LHE) in 1981. For this reason, in this study, the model of teacher training has been discussed as before and after LHE. After explaining the Higher Teacher's Training Schools and modification of them, which is the most important model before the LHE, the process starting with the LHE has been investigated in detail. The model of the education faculty, and reconstruction of it with the "postgraduate master program of 1.5 years" in 1998 has been explained and its application as integrated master program of 3.5+1.5 years in education faculties and postgraduate master program of 4+1.5 yeas for science and art faculties have been discussed. In 2010, by removing the postgraduate master program of 4+1.5 yeas in application and substitution it with "pedagogic formation certificate program", and aspects of disadvantages of this model, applied earlier, for undergraduate students of science faculties, have been emphasized. Finally, examples of the teacher training models of the world have been given. In the light of these experiences, sustainable teacher training models for Turkey have been proposed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :