Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönem çocuklarına sunulan montesorri ve mandala eğitiminin görsel algılama davranışlarına etkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü1, Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü2, Selçuk Üniversitesi İlköğretim Bölümü3
Görüntülenme :
632
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarına sunulan montesorri ve mandala eğitiminin görsel algılama davranışlarına etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini 5-6 yaş grubu bağımsız anaokuluna devam eden toplam 36 çocuk oluşturmaktadır. Çalışma kontrol grupsuz öntest-sontest deneysel desendedir. Çalışmanın veri toplama aşamasında öntest ve sontest veri toplama aracı olarak Frostig (1961) tarafından geliştirilmiş Frostig Görsel Algı Testi kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda montesorri eğitimi, çocukların görsel algılama davranışı alt boyutları olan şekil zemin ayrımı ve mekan ile zemin algılaması puanları lehine, mandala eğitiminin ise çocukların görsel algılama davranışı alt boyutları olan şekil zemin ayrımı ve mekan ilişkilerinin algılanması puanları lehine anlamlı farklılaşma gösterdiği saptanmıştır. Montesorri eğitimi ile mandala eğitiminin çocukların görsel algılama davranışlarına etkisinin karşılaştırılmasında ise görsel algılama davranışı alt boyutu olan mekan ile zemin algılanmasında montesorri eğitimi lehine anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this researcher is reviewing the effect of montesorri and mandala education provided to preschoolers to visual perception behaviors. The sample of this study comprises of 36 children between the ages of 5 and 6 who go to independent preschools. This study is realized by control without group pre-test – post-test experimental pattern. In data collecting phase of the study, Frostig Visual Perception Test was applied which was developed by Frostig (1961) as a pre-test and post-test data collection instrument. As a result of data analysis, it is determined that the montesorri education is significantly in favor of perception points of figure - ground distinction and space - ground distinction which are the sub-dimensions of children's visual perception behavior; and that the mandala education is significantly in favor of perceiving points of figure – ground distinction and space relations which are the sub-dimensions of children's visual perception behavior. In comparing the effect of montesorri education and mandala education on children's visual perception behaviors, it is observed that there is a significant distinction in favor of montesorri education in perceiving space and ground which are the sub-dimensions of visual perception behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :