Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin öğretmen eğitimindeki modeller hakkinda görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada öğretmen yetiştirme programlarında kullanılan "beceri modeli", "uygulanmış bilim modeli" ve "yansıtma modeli" öğretmen adaylarının görüşleri alınarak karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Araştırmaya MAKU Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği programlarında öğrenim gören toplam 133 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, Ekiz ve Yiğit (2006) tarafından geliştirilen bir anket aracılığı ile elde edilmiş olup, SPSS 15.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, öğretmen adaylarının, beceri modeli ve uygulanmış bilim modeline ilişkin olumsuz görüş bildirdikleri saptanmıştır. Öte yandan, Beden Eğitimi Öğretmenliği programındaki öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi modellerinden beceri modeline olumlu yönde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Yine, araştırmaya katılan, tüm programlardaki öğretmen adayları yansıtma modeline ilişkin olumlu görüş bildirmekte ve genel olarak yansıtma modelinin öğretim programlarına dâhil edilmesiyle daha etkili bir öğretmen olacaklarına inanmaktadırlar. Araştırma sonuçlarının, öğretmen yetiştirme sürecine ışık tutacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Qualifications of the teacher who has an active role during this process gains importance. In this study, "craft model", applied science model" and "reflective model" used in teacher training programs are comparatively assessed by getting the opinions of teacher trainees. 133t teacher trainees studying in departments of Primary Teacher Education, Turkish Language Teacher Education, English Language Teacher Education, Art Teacher Education, and Physical Education Teacher Education programs in Faculty of Education at Mehmet Akif Ersoy University are participated in the study. A questionnaire formed by Ekiz and Yiğit (2006) is used as data collection instrument and data are evaluated by SPSS 15.0 package software. According to results of the research, it is seen that the teacher trainees have negative views on craft and applied science models. On the other hand, teacher trainees in the Physical Education Teacher Education have positive views on craft model. Moreover, all the teacher trainees in the research stated positive views on reflective model and believe that they would be more effective teachers when reflective model is included in the programs. It is thought that results of the research will offer some significant tips about how teacher training process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :