Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının grup araştırması tekniğine yönelik öz değerlendirmeleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma 2009–2010 akademik yılında Türkiye'deki bir üniversitenin OFMA Eğitimi Bölümünden seçilen 2 şubedeki 95 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Her bir şubedeki öğretmen adaylarından 2-6 kişilik gruplar oluşturuldu ve Öğrenme Yöntem ve Teknikleri ünitesi işbirlikli öğrenme grup araştırması tekniği uygulanarak 5 hafta süreyle işlenmiştir. Çalışmanın amacı, üniversite düzeyindeki derslerde sık sık kullanılan grup araştırmalarına katılan öğretmen adaylarının içinde yer aldıkları gruplara yaptıkları katkıları, bu tip faaliyetlerin yararlarını, süreç içinde yaşanan zorlukları ve daha iyi yapılabilecek noktaları belirleyebilmektir. Uygulama sonrasında öğretmen adaylarına 11 sorudan oluşan öz değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarından öğretmen adaylarının geleneksel yöntemler uygulanan derslere hazır gelmezken grup araştırması tekniği kullanıldığında %86'sının hazır geldiği belirlenmiştir. Grupların büyük çoğunluğu derslere hazır gelmesine rağmen "Diğer grupların yaptıkları sunumlara yeterince katkıda bulundunuz mu?" sorusuna sadece %40'ı olumlu yanıt vermiştir. Ayrıca, öğretmen adayları "grup arkadaşlarıyla bir araya gelme", "farklı kaynaklardan araştırma yapmak" ve "her derse hazır gelmek zorunda olmak" konularında sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

This study was carried out 95 students in 2 different classes was selected from department of Secondary School Science and Mathematics Education of a university in Turkey at 2009-2010 academic years. Groups of 2-6 people from pre service teacher in each class were created, and unit of Methods and Techniques of Learning was lectured with group investigation technique for 5 weeks. The aims of this study can be determined that contributions of pre service teachers attended group investigation used often in course of university level, benefits of such applications, and difficulties and points which can be done better in the process. At the end of study, self evaluation scale which composed 11 items applied to pre service teacher. In results of the study determined 86% of pre service teacher prepared to courses was used group investigation technique when they did not prepare to courses was used traditional methods. Only 40% of they answered positively to "Did you contribute to presentations of other groups sufficiently?" although most of they prepared to course. Additionally, pre service teacher stated that they had problems in topics of "meet group friends", "search difference source" and "attend course by ready every week".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :