Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin mesleki kararsızlıkları ile kariyer inançları arasındaki ilişki

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin mesleki kararsızlıkları ile kariyer inançları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada ayrıca mesleki kararsızlığın cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmektedir. Araştırmaya İzmir ilinde farklı türlerdeki ortaöğretim kurumlarından 299 lise öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Mesleki Karar Verme Envanteri ve Kariyer İnançları Envanteri ile araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda mesleki kararsızlığın, üniversite eğitimi, akran denkliği ve iş denemesi kariyer inançları ile pozitif yönde; içsel tatmin, sorumluluk, iş hayatına yönelim, iş denemesi, belirsizlik karşısında vazgeçmeme, risk alma ve çalışma kariyer inançları ile negatif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca mesleki kararsızlığın yaş değişkenine göre farklılaştığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is the evaluation of the relationship between the vocational indecisions and career beliefs of high-school students, as well as the analysis of how vocational indecision differs according to gender and age. 299 students from different schools in Izmir contributed to this study. Two instruments, Vocational Decision Inventory and the Career Beliefs Inventory were used in the study. To be able to have access to students' and their families' demographic data, an "Personal Information Sheet", developed by researcher, was used. Vocational Decision Inventory total scores were positively correlated with college education, peer equality, job experimentation and negatively correlated with intrinsic satisfaction, responsibility, post training transition, persisting while uncertain, taking risks, working hard subscales. Scores for irrational beliefs about choosing an occupation and external conflict subscales vary according to age. The finding has been discussed within the literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :