Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu öğrencilerinin turizme yönelik görüşleri: foça örneği

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü1, MBA, Coğrafya Öğretmeni2
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin turizm faaliyetlerinin nüfusun sosyo-ekonomik ve kültürel yapısında yarattığı değişime yönelik görüşlerini belirlemek, okulların kırsal veya kentsel özelliği, cinsiyet durumunun bu görüşlere etkisini incelemektir. Araştırma ilköğretime devam etmekte olan 76 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen olgusal ve likert tarzı sorulardan oluşan anketlerle toplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında, öğrencilerin turizm faaliyetlerine yönelik görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu, okulun konumu, cinsiyet durumuna göre bazı önemli farklar olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the opinions of the primary school children according to the affect of the tourism activities on changes of the social-economic structure; analysing the effect of urban and rural properties of schools and sex structures on it. The research was conducted on 76 students of 8th grade in Foça district. Data of the research was collected by inventories in factual and Likert type developped by the researchers. According to the data, it was clear that the general attitudes of students towards tourism activities were positive; but there were some important differences in terms of the location of school and sex structures.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :