Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen lisesi öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniveritesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi OFMAE2
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı fen lisesi öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarını ile akademik benlik tasarımlarını a) cinsiyet, b) sınıf düzeyi, c) başarı düzeyi ve d) öğrenim görmeyi planladığı fakülte bazında incelemektir. Bu araştırma Ankara Fen Lisesi öğrencileri üzerinde yürütülmüş ve toplam 323 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplamak amacıyla 34 maddelik bir kimya dersine yönelik tutum ölçeği ve sekiz maddelik bir akademik benlik tasarımı ölçeği ile kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Kimya dersine yönelik tutum ölçeğinin alfa güvenirliği 0.96, akademik benlik tasarımı ölçeğinin alfa güvenirliği ise 0.84 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde ikili grupların karşılaştırılmasında t testi, ikiden fazla karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, fen lisesi öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımları cinsiyet açısından farklılık göstermemektedir. Ancak, gruplar arasında sınıf düzeyi, başarı düzeyi ve öğrenim görmeyi planladıkları fakülte bazında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This research aims at studying Science High School students' attitudes towards chemistry course as well as their identity design on the basis of a) gender, b) grade level, c) achievement level, and d) the faculty they plan to attend. The research was conducted with Ankara Science High School students, and a total of 323 students were reached. In order to obtain the data, a 34-item chemistry course attitudes scale, an 8-item academic identity design scale and a personal information form were used. The alpha reliability for the chemistry course attitudes scale was found to be 0.96 whereas it was found to be 0.84 for academic identity design scale. In the analysis of the data, the t test was used with groups of two while one directional variance analysis in addition to the scheffe test was employed in comparing the groups consisting of members more than two. The research findings have revealed that science high school students' attitudes towards chemistry and their academic identity design do not differ in terms of gender. However, significant differences were found between groups in terms of grade levels, achievement levels and the faculty they plan to attend.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :