Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuklar için öz-yeterlik ölçeği; geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü 1, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeği'nin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın katılımcılarını 461 ilköğretim ve 472 lise öğrencisi olmak üzere 933 ergen oluşturmaktadır. Ergenlerin %54,8'i (n= 511) kız, %45,2'si (n= 422) erkektir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonunda ölçeğin özgün formunda olduğu gibi üç faktörden oluştuğu saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu üç faktörlü modelin iyi düzeyde uyum gösterdiği görülmüştür. İç tutarlık, test-tekrar test, madde analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik yöntemleri ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları ölçeğin ergenlerin akademik, sosyal ve duygusal öz-yeterliklerini ölçmede kullanılabileceğini göstermiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to adapt the Self-efficacy Scale for Children and to carry out the validity and reliability studies. The participants of the study consist of 461 primary school and 472 high school students which make up totally 933 adolescents. 54.8 % of the adolescents are females whereas 45.2 % of them are males. In order to determine the construct validity of The Self-Efficacy Scale for Children, exploratory and confirmatory factor analysis was conducted. The exploratory factor analysis showed that the scale included 3 factors as it was in the original form. Confirmatory factor analysis showed that the three-factor model fitted the research data. Internal reliability, test-retest reliability, item analysis, criterion-related validity analysis has demonstrated its reliability and validity. The results of the study showed that the scale can be used to measure the academic, social and emotional self-efficacy of adolescents.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :