Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir ortaöğretim matematik dersindeki ispat yapma etkinliğine yönelik sınıfiçi tartışma sürecine öğrenci söylemleri çerçevesinde yakından bakış

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma bir ortaöğretim sınıfının matematik dersinde uygulanan ispat yapma etkinliği esnasındaki iletişim durumlarının incelenmesini kapsamaktadır. Söz konusu iletişim sürecinde tüm sınıf bazında yapılan tartışmalara odaklanılarak özellikle öğrencilerin söylemleri analiz edilmiştir. Özel durum çalıĢması niteliğindeki bu nitel araştırmada söylem çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Söylem çözümlemesi, araştırmanın tasarımında, veri toplama aşamasında, verilerin analizinde ve raporlaştırılmasında metodolojik çerçeveyi oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi özel bir fen lisesinin on birinci sınıfındaki 11 öğrenci ve o sınıfın matematik öğretmeninden (toplam 12 kişi) oluşmaktadır. Teşvik edilmiş söylem (TES) aracılığıyla öğrencilerin ispat ve ispatlamaya yönelik bilgileri ve anlamaları hakkında kayda değer bulguların elde edildiği bu çalıĢmanın ülkemizde ispatın öğretimi ve ispat yapma becerisinin geliĢtirilmesine yönelik öğretim anlayışının iyileĢtirilmesine katkı yapması ve konu ile ilgili araĢtırmacılara faydalı bilgiler sağlaması amaçlanmaktadır

Özet İngilizce :

This study includes the communication processes occuring during proof activities in mathematics lessons in a high school. The student discourse has been analysed by focusing the discussions realised in the whole class. In this qualitative study, which can be described as a case study as well, discourse analysis has been used. Discourse analysis is the methodological framework used in the design of the research, data collection, the analysis and reporting stages. The study has a sample of 12 people consisting of 13 eleventh-year students from a private science high school and their mathematics teacher. Finally, important findings have been found out concerning the students‟ knowledge and perception of proof and proving via prompt discourse (PD). The study aims at providing the future researchers some useful informations about the subject and contributing to the improvement of the proving skill and teaching proof in our country.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :