Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The impact of board characteristics on the internationalization of business group affiliates

Yazar kurumları :
Boğaziçi University1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

This study investigates the impact of board member characteristics on the internationalization performance of firms affiliated with family-owned and controlled business groups. The resourcebased view of the firm establishes the theoretical framework of the study. As boards of directors establish a source of human capital for firms, board member characteristics are expected to influence firms' internationalization performance through their impact on directors' ability to fulfill their roles of service and resource acquisition. The publicly listed affiliates of six business groups establish the sample of the study. Findings reveal that firms which have older and more educated boards with greater foreign country exposure and family representation outperform others in one of the measures of internationalization performance, namely the existence of outward foreign direct investment (FDI). However, board member characteristics do not seem to influence a firm's export intensity or geographical diversification.

Özet İngilizce :

Bu çalışma yönetim kurulu üyesi özelliklerinin holdinglere bağlı şirketlerin uluslararasılaşma performansı üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışmanın teorik çerçevesini kaynak tabanlı yaklaşım oluşturmaktadır. Yönetim kurulları şirketlerin insan kaynaklarının bir bölümünü oluşturduğu için yönetim kurulu üyelerinin demografik özelliklerinin uluslararasılaşma performansını etkileyeceği öngörülmektedir. Bu etki, çeşitli demografik özelliklerin, yönetim kurulu üyelerinin hizmet ve kaynak sağlama görevlerini yerine getirme becerilerini şekillendirmesinden kaynaklanmaktadır. Altı holdinge bağlı halka açık şirketler çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Yönetim kurullarında yaşı, eğitim düzeyi ve yurt dışı tecrübesi yüksek üyeler bulunan ve daha çok aile üyesi olan şirketlerin uluslararasılaşma performansının yurt dışında yatırım yapma kriteri açısından diğer şirketlere göre daha başarılı olduğu gözlenmiştir. Ancak yönetim kurulu üyesi özelliklerinin şirketin ihracatı ve coğrafi çeşitlenmesi üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :