Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The gender effect on managing salespeople: business students’ perceptions in turkey

Yazar kurumları :
Valparaiso University 1, Başkent University 2, University of South Alabama3
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

This study investigates the gender effect of a male versus a female manager in terms of business students' preferences in working for, being trained by, being motivated by, and being rewarded by one or the other. Based on 328 questionnaires, the results for the entire sample, as well as male and female subsamples, demonstrate the existence of a gender effect for all but one aspect of managing salespeople. Also, comparisons of male students to female students reveal significant differences between perceptions of the two genders in terms of the training and motivating functions. The study found that the subjects as a whole, as well as the male and female subsamples, have a preference for male managers over female managers. The findings of this study could have implications for developing and managing an effective sales force and it could also have implications for academics in preparing students for successful sales careers.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, işletme bölümü öğrencilerinin gelecekte satış personeli olmaları halinde, birlikte çalışmaları, motive edilmeleri, eğitilmeleri ve ödüllendirilmeri bağlamında erkek ya da kadın yönetici tercihlerinde cinsiyet etkisi araştırılmaktadır. Yapılan 328 anketin sonuçları örneklemin tümü için olduğu gibi kız ve erkek alt örneklemi için de satış personelinin yönetilmeleri dışında hepsi için cinsiyet etkisinin olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda, kız ve erkek öğrencilerin karşılaştırılmalarından elde edilen sonuçlar, eğitim ve motivasyon fonksiyonlarında iki cinsiyetin algıları arasında önemli farklılık olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çalışmada, örneklemin tümünün olduğu gibi kız ve erkek alt örnekleminin de kadın yöneticilere karşı erkek yöneticileri tercih ettikleri görülmüştür. Bu çalışmanın bulguları, yöneticiler için etkili bir satış gücünün geliştirilmesi ve yönetilmesinde, akademisyenler için de öğrencilerini başarılı bir satış kariyerine hazırlanmasında yol gösterici olabilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :