Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2005 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Organizational service innovation: the case of the rensselaer satellite video program at the rensselaer polytechnic institute

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal University1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

The objective of this study is to develop a model for organizational service innovation success by exploring in detail the reasons behind the success of an organizational service innovation. Since prior researchers on organizational innovation have approached the issue from the purpose of adoption, change, and incremental new service development, it is difficult to extend their conclusions for organizational service innovations because of the contextual differences in these three lines of research. The unique attribute of this study is that it considers a new-to-the-world innovation. The Rensselaer Satellite Video Program (RSVP) of the Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) is a distance education program for working professionals. It was set up as a transparent organization within RPI to handle all of the needs and wishes of distance students and corporate customers. The study combines multiple data collection methods such as interviews and archival sources because multiple data collection techniques make the triangulation possible to provide strong conclusions. Designed and tested before the interviews, a case study protocol with open-ended questions was used during interviews. The results of the study indicate that there are four major dimensions for the success of organizational service innovations Each dimension is explained and theoretical and practical implications as well as future research directions are discussed.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, başarılı bir örgütsel hizmet inovasyonunun arkasında yatan sebepleri detaylı bir şekilde keşfetmek suretiyle bir ögütsel hizmet inovasyonu başarı modeli geliştirmektir. Örgütsel inovasyon konusunu irdeleyen önceki araştırmacılar, konuya, adaptasyon, değişim, ve adım adım yeni hizmet geliştirme açısından yaklaşmışlardır. Bu üç çalışma alanındaki kontekst'e ait farklılıklar nedeniyle, bu araştırmacıların sonuçlarını örgütsel hizmet inovasyonlarını içerecek şekilde genişletmek zordur. Bu araştırmanın özgün yönü, "dünyada ilk" türü inovasyonu göz önüne almasıdır. Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nün Rensselaer Uydu Video Programı, çalışan profesyoneller için bir uzaktan eğitim programıdır. Uzaktan eğitim alan öğrencilerin ve müşteri şirketlerin bütün dileklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nün içerisinde şeffaf örgüt olarak kurulmuştur. Çalışma, çoklu veri toplama tekniğinin güçlü sonuçlara ulaşmak için üçgenlemeyi mümkün hale getirmesi sebebiyle, görüşme ve arşiv kaynakları gibi çoklu veri toplama tekniğini kullanmaktadır. Görüşmeler sırasında, önceden tasarlanan ve test edilen, açık uçlu soruları içeren olay çalışması protokolü kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, örgütsel hizmet inovasyonlarının başarısı için dört ana boyut olduğunu göstermektedir. Her boyut açıklanarak, teorik ve uygulamaya yönelik anlamlarla beraber geleceğe yönelik araştırma yönleri tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :