Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Determinants of brand loyalty and the link between brand loyalty and price tolerance

Yazar kurumları :
Gebze Institute of Technology1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to investigate the integrated relationships between brand satisfaction, brand trust and brand affect through the brand loyalty development process and price tolerance as an outcome of the brand loyalty process. Data are collected based on a survey of 1085 students from various universities in Istanbul, Turkey. The findings indicate that brand affect and brand trust are key constructs in the brand loyalty formation process. Brand satisfaction is effective on brand loyalty indirectly through strengthening these constructs. Additionally, brand loyalty is a strong antecedent of consumers' tolerance to price. The research findings will help provide clarification on how brand loyalty comes about and brings about price tolerance.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, marka bağlılığı geliştirme süreci içinde marka memnuniyeti, markaya duyulan güven ve markanın oluşturduğu duygular arasında iç içe geçmiş ilişkilerin ve marka bağlılığı sürecinin çıktısı olarak fiyat toleransın incelenmesidir. Veriler İstanbul'daki çeşitli üniversitelerde okuyan 1085 öğrenci üzerinde yapılan anket çalışması ile toplanmıştır. Bulgular, markanın oluşturduğu duyguların ve markaya duyulan güveninin marka bağlılığı oluşturma sürecindeki temel faktörler olduğunu göstermektedir. Marka memnuniyeti ise, bu temel faktörleri güçlendirerek marka bağlılığı üzerinde dolaylı olarak etkili olmaktadır. Ayrıca, marka bağlılığının müşterilerin fiyata olan toleransının güçlü bir öncülü olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın bulguları marka bağlılığının nasıl oluştuğunu ve fiyat toleransını nasıl meydana getirdiğini anlamamıza yardımcı olacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :