Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı : 4 Sayfalar 27 - 44 2016-12-01
BUILDING SCALE OF EFFECT OF ACADEMICIANS TO THE SUCCESS OF STUDENTS WITH STRUCTURAL EQUATION MODELING
YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yalçın KARAGÖZ,Hüdaverdi BİRCAN,Abdulkadir BEĞEN
18 261

In order to give quality education to the university students , it is important that academicians should have such abilities too as being expert on their fields, having good relations to their students, being sure whether they understand lecture and like it. For that reason, in this study, the proffessional competence and conduct of academicians affecting academic success in education of university students, are discussed and a scale is built to determine how education should be. To build the scale, structural equation modeling is used. The data used in this study are acquired by face-to-face survey methods conducted to students of faculty of economics and administrative sciences of cumhuriyet university. 34-question survey is conducted to the students. Four factors are acquied by conducting explanatory analysis, and confirmatory factor analysis is conducted to the found factors. According to the acquired analysis’ findings, it is determined that the accuracy between data and the built scale model is well enough
Kaliteli eğitim hizmeti verebilmek için, eğitim hizmeti verenlerin alanlarında uzman olmalarıyla birlikte, öğrenciyle olumlu diyalog kurulabilmesi ve dersin muhteviyatının öğrenciye benimsetilmesi ve sevdirilmesi vb. kabiliyetlerinin olması da önemlidir. Bu sebeple, bu çalışmada üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen öğretim üyelerinin mesleki yeterlilik ve uygulamaları ele alınmış ve verilen eğitimin nasıl olması gerektiğini belirleyebilecek bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeği geliştirebilmek için, yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan veriler, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF öğrencilerine yüz yüze anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Öğrencilere 34 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Verilere açıklayıcı faktör analizi uygulanarak dört faktör elde edilmiş, elde edilen modele verilerin mükemmel uyum gösterdiği bulunmuştur. Elde edilen bu 4 faktörlü modele doğrulayıcı faktör analizi uygulanarak modelin geçerliliği teyit edilmiştir. Sonuç olarak elde edilen bu ölçeğin eğitimin kalitesini ölçmek için kullanılabileceğine karar verilmiştir

Anahtar Kelimeler

Akgül, A.; Çevik, O. (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri: Emek Ofset, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Yalçın KARAGÖZ
Hüdaverdi BİRCAN
Abdulkadir BEĞEN