Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cypriot muslims among ottomans, turks and two world wars

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Keele University1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

This article focuses on the secular Turkish identity that was being shaped during the interwar period. It examines the cleavages within the Muslim community of Cyprus and explores the formation of the Turkish Cypriot national identity. The main argument of this paper is that the rift in the Muslim community during the interwar period was a reflection of the conflict between the reformist and traditional trends that was taking place at the same time in the Republic of Turkey. During the interwar period, 1919-1939, the Muslim community of Cyprus was divided between the secularist and the traditional Muslims. As in Turkish society in the 1920s, the Turkish Cypriot community was dominated by the so-called traditional Muslims. Only the Muslim elite minority favored Kemal Atatürk's secular views. The British colonial rule cooperated more with traditional elites. At the same time secularist Muslims were cooperating with Greek Cypriots in economic issues. The 1930s was the crucial decade in the development of a Turkish Cypriot secular identity. This internal conflict of the Muslim community was terminated after World War II, with the victory of the secularists.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu makale iki dünya savaşı arasındaki dönemde şekillenen seküler Türk kimliğine odaklanmaktadır. Kıbrıs Müslüman toplumunun iç kırılmaları ele alınarak Kıbrıslı Türk kimliğinin oluşumu açıklanmaktadır. Makalenin ana argümanı, Kıbrıs Müslüman toplumunun iki dünya savaşı arasındaki dönemde yaşadığı ayrışmanın Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı dönemde yaşanan reformcu ve gelenekçi trendler arasındaki çatışmanın bir yansıması olarak tezahür ettiğidir. İki dünya savaşı arası dönemde Kıbrıs'taki Müslüman nüfus henüz tam bir ulusal birlik içinde değildi. Sekülerleşme taraftarı olanlar ve geleneksel düzen yanlısı olanlar arasında bir ayrım vardı. Sadece elit bir Müslüman azınlık Kemal Atatürk'ün seküler görüşlerini tercih etmekteyken, İngiliz sömürge hükümeti geleneksel seçkinlerle işbirliği içindeydi. Aynı zamanda sekülerleşme yanlısı Müslüman nüfus, iktisadi konularda Kıbrıslı Rumlarla işbirliği yapmaktaydı. 1930lu yıllar seküler bir Kıbrıslı Türk kimliğinin gelişmesinde en önemli yıllar oldu. Kıbrıs'ın Müslüman toplumu arasındaki "iç çatışma" İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesi ile sekülerleşme taraftarlarının zaferi ile sona erdi.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :