Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analyzing the perceptions of turkish universities using multidimensional scaling (mds) analysis

Yazar kurumları :
Boğaziçi University1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

With the number of public and private universities in Turkey increasing and with the selection mechanisms offering ever more increased freedom of choice to prospective students, it is becoming important to analyze how students perceive differences among the most preferred Turkish universities. Education marketers may use perceptual maps either to see the current state of the market or to plan for new product launches (in this case, new universities). This paper analyzes the perceptions of the ten most preferred Turkish universities as judged by undergraduate students at universities around Turkey. The Multidimensional Scaling (MDS) technique is used to come up with a perceptual map of the ten most preferred Turkish universities in management education, after obtaining data in the form of similarity judgments, attribute ratings and preference ratings from the respondent students. Additional analyses are performed to attribute meaningful names to perceptual map dimensions, and also to determine the ideal point of the perceptual map. The results indicate that the three private universities plus Galatasaray University form a distinct cluster on their own, while the other six public universities are separated into two distinct groups occupying unique positions in separate quadrants of the perceptual map. It is also found that the ideal point indicates the direction of Boğaziçi University, ODTÜ and İTÜ.

Özet İngilizce :

Giderek artan kamu ve özel üniversite sayısı ve öğrencilerin seçim yapmasında getirilen esneklikler, öğrencilerin üniversiteler arasındaki farkları nasıl gördüklerinin incelenmesini önemli kılmaktadır. Eğitim pazarlamacıları algısal haritaları kullanarak piyasanın mevcut durumunu anlayabilir ya da yeni ürünlerin (yeni üniversitelerin) nasıl konumlandırılması gerektiğine karar verebilirler. Bu makalede işletme eğitiminde en çok tercih edilen on Türk üniversitesinin, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde okuyan öğrenciler tarafından nasıl algılandığını çok boyutlu ölçeklendirme (MDS) yöntemi ile incelenmiştir. Öğrencilerden, üniversitelerin birbirine yakınlığı ile ilgili veri toplandıktan sonra, çok boyutlu ölçeklendirme tekniği kullanılarak üniversitelerin algısal haritasına ulaşılmıştır. Farklı bazı teknikler kullanılarak ise MDS sonucu ortaya çıkan boyutlara anlamlı isimler verilmiş ve "ideal" üniversite noktası bulunmuştur. Sonuçlar göstermiştir ki üç özel üniversite ve Galatasaray Üniversitesi birbirine yakın bir küme oluştururken, diğer altı kamu üniversitesi üçerli gruplar halinde farklı yerlerde konumlanmıştır. Ayrıca bulunan ideal noktanın Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ ve İTÜ'nün bulunduğu noktalar yönünde olduğu görülmüştür.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :