Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ermeni diasporasında halep ermenileri ve kimlik inşaası

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Suriye Halep'te yaşayan Ermeniler, günümüzde nüfusları açısından Ermeni Diasporası içerisinde en kalabalık grubu oluşturmaktadırlar. Sözde soykırım hakkındaki düşünceleri ve Türkiye'ye olan bakış açıları, azınlığa mensup kişilerle yapılan mülakatlarla öğrenilmeye çalışılmıştır. Kendi kimliklerinin inşaasında öteki olarak Türk kimliğinin ve sözde soykırım mitinin rolü bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Sonuç olarak, Suriye halkının doğal bir parçası olarak görülmediklerinden, Suriye ulus kimliğinden bağımsız kendi kimliklerini inşa edebilmek için özerk bir alan yaratabilmişlerdir. Sözde soykırım kimliklerinde önemli bir yer tutsa da Türkiye ile olan yakın ekonomik ve sosyal ilişkileri sebebiyle, diasporadaki Fransa ve ABD'deki gibi diğer Ermenilere nazaran Türkiye'ye daha olumlu yaklaşmaktadırlar.

Özet İngilizce :

The Armenian minority living in Aleppo-Syria is the biggest part of the Armenian Diaspora according to their population. Their thoughts about so-called genocide and their attitudes towards Turkey was searched by doing interviews with some members of the minority. The role of so-called genocide myth and Turk as their other in the construction of their identity is the main theme of the study. As the result, it was understood that since they had not been accepted as a part of Syrian public they could construct an autonomous place to keep their identity far away from national identity of Syria. Although so-called genocide myth plays a crucial role in their identity construction, their closed economic and social relations with Turkey make them more positive towards Turkey than another Armenian diasporas like in France or the USA.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :