Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhammed âbid el-câbirî’nin yapı-bozumunda özerk özne sorunu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi1
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Câbirî Yapısalcılık ve yapı-bozum aracılışıyla Arap/‹slam aklının elefltirisini hedeflemifltir. O söz konusu elefltirisini modern aklı merkeze koymak suretiyle yapmıfltır. Câbirî Arap/‹slam aklını, modern aklı merkeze koyarak, irrasyonel olarak varsaydı¤ı unsurlardan arındırıp yeniden yapılandırmayı amaçlar. Hem elefltiri hem de yeniden yapılandırma projesinde modernitenin varsaymıfl oldu¤u saf aklı mümkün gören Câbirî, post-yapısalcılar tarafından ciddi elefltirilere tabi tutulan özerk özne sorunuyla karflı karflıya kalmaktadır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :