Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islam medeniyeti üzerine notlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KURUM BELİRTİLMEMİŞ1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

İslam dini’nin infla ettiği medeniyet, ‘dünya’yı süslemeye’ iliflkin bir medeniyettir. Buna en güzel kanıt: ‘insanın dünyadaki esas vazifesi, dünyayı güzellefltirmektir’ Hadis-i flerif’idir. Estetiğin temel koyucu ilkesi olan ‘güzellik’ konsepti, islam’da dünyanın verili bir ‘satıh’ olarak süslenmesine iliflkindir. Müslüman insanın görevi, ‘dünya’yı sadece süslemek değil, aynı zamanda, temafla da etmektir. Temafla’nın ereği tabiat’ın objektif, teorik bilgisine varmak değildir. Müslüman zihin, tabiat’ı n anlamını onun bilgisinde değil, istiare yoluyla onun Hakikati’ne varmakta arar. Dolayısıyla islam medeniyeti, kendisini fenomenolojik bir zihinle infla etmifltir denebilir. Osmanlı bu medeniyet’e sahip çıkmıfltır ve bu Osmanlı Rönesans’ını mümkün kılmıfltır. Osmanlı Rönesans’ından sonra islam estetiğinde görülen ‘zevk hezimeti’nin sebebi tartıflılması gereken bir husustur. Tartıflılması gereken, Osmanlı Rönesans’ının, anlamlı özgüllüğünü yitirmeden, küresel bir fenomene eklemlenerek dönüflmesinin nasıl mümkün olacağıdır. Bu imkânlılık islam medeniyetine sahip çıkacak bir sosyal sınıfın (burjuvazinin) oluflumuna bağlıdır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :