Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibn abbâs hadisi başlamında hızır kültürü ve kimliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

 

Musa-Hızır kıssası, ‹slâm literatüründe birçok ilim dalı açısından oldu¤u gibi hadis ilmi bakımından da önemli bir konudur. ‹bn Abbas kanalıyla nakledilen sahih bir hadis ise kıssa hakkında Kur’an-ı Kerim’de yer alan bilgilere ilginç detaylar eklemektedir. Bu makale, Kehf suresinin ilgili ayetleri ve söz konusu ‹bn Abbas hadisinden hareketle Hızır kültürünü ve kimli¤ini incelemeyi amaçlamaktadır. Tefsir ve tasavvuf kitaplarına da sıklıkla atıf yapan bu inceleme do¤al olarak Hızır’ın yaflamı ve peygamberli¤i meselelerine de¤inecek, Kitab-ı Mukaddes’le mukayeseler içerecektir. Anahtar Sözcükler: Musa, Hızır, Hadis, Kur’an, Hızır’ın yaflamı, Hızır’ın peygamberli¤i.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :