Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eşit/sizliğin tarafı olmak: mardin’de toplumsal cinsiyet algısı

Yazar kurumları :
Artuklu Üniversitesi1
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, çeşitli kültür ve dinlerin bir arada yaşadığı Mardin’de, bölgenin kültürel yapısına göre şekillenen toplumsal cinsiyet ve bu cinsiyet düzenini üreten ve uygulayan toplumsal mekanizmalar açığa çıkarılmaya çalı-şılmıştır. Bu amaçla din, kültür, aile, mekân, siyaset, çalışma hayatı ve eğitim gibi toplumun farklı katmanlarında “cinsiyet”in nasıl şekillendiği önem arz etmektedir. Özellikle din ve kültürün bölge insanının “beden” algısı ve doğal olarak da toplumsal cinsiyet mekanizmalarının oluşumu konusunda ciddi etkilerinin olduğu yapılan derinlemesine görüşmelerle ortaya konulmuştur. Cinsiyete dayalı toplumsal eşitsizlik modernliğin getirdiği yeni imkânlarla kültürel dokuda esneklikler sağlamıştır. Geleneksel toplumsal direnç, kendisini hala dinsel, ekonomik ve siyasal söylemlerle devam ettirmesine rağmen kentleşme ile sağlanan yeni ve modern karşılaşmalar, bu direnci kırmış görünmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :