Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lawrence durrell ın eserlerinde türk imgesi

Yazar kurumları :
Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
279
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Avrupalı olmayan öteki olarak Türklerin Lawrence Durrell‟ın eselerindeki imgesini araştırmayı amaçlamaktadır. Durrell eserlerinde kültürel farkın nasıl kaçınılmaz bir şekilde cinsel farkın temsillerine bağlı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Durrell‟ın Avrupalıları sömürgeci güç, cinsel iktidara sahip ve ötekinin mekânlarına kolayca nüfuz ederken Türkler dişileştirilmiş, hadımlaştırılmış, aşağılanmış olarak temsil edilirler.. Avrupalı beyaz adam imgesi öteki olan Türk imgesinin olumsuzlanmasına dayanır. Aynı şekilde, İstanbul insani değerlerin kaybolduğu, bireylerin kurnazlık veya sahtekârlık becerilerine göre yaşamlarını sürdükleri çürümüş ve yozlaşmış bir kent olarak temsil edilir.

Özet İngilizce :

This study seeks to explore the images of Turks as a non-european other in the works of Lawrence Durrell. In his works, Durrell shows how representations of cultural difference are inextricably linked to representations of sexual difference. Thus Durrell‟s Europeans are surroundered with an aura of colonial power, erotic potency, and easy penetration into the spaces of the other while Turks are reprented as feminized, emasculated and humiliated. The images of the European White man and non- are dependent on the negative image of Turks ,the other. In exactly the same way, Istanbul is presented as a city of decadence and decay, a place where decent human values broken down and where individuals survive by their wits abilitiy to dodge or swindle.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :