Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tükiye-azerbaycan eğitim sistemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
580
DOI :
Özet Türkçe :

Devletler eğitimlerini bir sistem dâhilinde yürütürler. Yürütülen eğitim sistemleri her ülkenin kendi ideolojisine uygunbir yapı arz eder. Yani ülkelerin;  tarihleri,  coğrafyaları,  kültürleri,  inançları,  ekonomik  gelişmişlik düzeyleri ve mevcut siyasal  yapıları eğitime ve eğitim sistemine doğrudan etki  etmektedir.  Bu  çalışmada;  İki  devlet  tek  millet  kabul  edilen  Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyetlerinin eğitim sistemleri karşılaştı-rılmaya çalışılmıştır. Her iki ülkenin eğitim sistemlerinin tarihsel süreci, eğitim  sisteminin  dayandığı  amaçlar,  eğitim  sistemlerinin  yapısı,  öğrencilerin eğitim süreçleri bu süreçte verilen dersler, öğretmenlerinin yetiştirilmesi konuları irdelenerek incelenmiştir. Tarihi, kültürel, coğrafi, ekonomik ve siyasi yapıdan büyük benzerlik taşıyan iki ülkenin eğitim sistemlerini ele almak ve karşılaştırmasını  yapmak  iki  ülkenin  birbirini  daha  yakından  tanıması  için de çok önemlidir. 

Özet İngilizce :

States that within a system of conduct their training. A country's own  beliefs  are  more  appropriate  educational  systems  carried  out  in  each building. So these dates, countries, cultures, beliefs, economic development levels and the existing educational and training system, directly impact the political  structures.  In  this  study;  Two  States,  one  nation-the  Republic  of Azerbaijan with Turkey are considered Republics educational systems have been  compared.  The  historical  process  of  the  education  systems  of  both countries,  the  educational  system  is  based  on  the  structure  of  education systems,  educational  purposes,  the  processes  in  this  process  are  given lessons,  teachers  in  cultivating  research  topics.  Historical,  cultural, geographical, economic and political systems of thetwo countries with great similarity  in  structure  to  address  the  training  and to  recognize  the  two countries mutually make a closer comparison is alsovery important.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :