Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel yaratım, aktarım ve dönü-şüm açısından futbol sloganları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
1549
DOI :
Özet Türkçe :

Futbol modern zamanın oyunu, boş zaman etkinliği, kültür endüstrisinin vazgeçilmez kaynağı, bireysel ve kültürel kimlik sembolüdür. Toplumsal yaşamın çok işlevli unsuru olarak futbol; bir spor dalı olmanın ötesinde içerisinde  yer  aldığı  bağlamın  özelliklerine  uygun  olarak  yeni  anlamlar  ve işlevler yüklenen bir kültürel yaratım alanı olmuştur. Bu süreçte futbol, taraftar, oyuncu, takım, slogan,  birbirini tanımlayan  ve tamamlayan unsurlar olarak yer almakta  ve futbol; bireylerden toplumlara, toplumlardan uluslara kadar geniş bir kitlenin temsili ifadesi olarak algılanmaktadır. Bireylerin ve kitlelerin hayatında bu derece önemli olan futbola bağlılığın sözel ifadelerini yani  sloganları kültürel  yaratım, dönüşüm  ve  aktarıma  bağlı olarak  incelemek bu araştırmanın konusunu oluşturacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Football is the game of modern time, free time activity, the indi spensable source of cultural industry, symbol of individual and cultural identity. Beyond being a sport, football which is multi-functional element of social life has become a cultural creation field loaded new meanings and functions according to the features of the context of in. In this process, football, fan, player and slogan take part as elements defining and completing each other  and  football  has  been  perceived  as  a  representative  expression  of   a wide  mass  from  individuals  to  societies  and  from  societies  to  nations.  To analyze verbal expressions, that is slogans of commitment to football which are very important in the lives of individuals and masses, depending on cultural creation, transfer and  transformation will constitute the subject of this research.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :