Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geleneksel türk gölge oyununda doğaüstü unsurların kullanımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Kültür Üniversitesi1
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Türk kültürü ve gelenekleri  Şamanizm ve  İslam’ın senteziyle oluşturulmuştur. Günümüzde Anadolu’da uygulanmakta olan büyü venazar gibi inanışlar  da  bu  sentezin  birer  ürünü  konumundadır.  Şamanizm’de  inanılan kötü ruh kavramı  İslam inancında cin ile bir tutulmuş; bu bağlamda nazar, kötü göz, doğaüstü güçler cin adı verilen bu varlıklarla ilişkilendirilmiştir. Zaman içerisinde Türk kültürüne yerleşmişolan bu inançlar, Türklerin geleneksel  sanatlarına  da  yansımıştır.  Cin  unsuru  minyatürlerde,  edebiyatta  ve gölge oyununda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Türk kültürünün bir parçası olan gölge oyunlarından Karagöz’de  cin ve büyü unsurları-nın  kullanımı  Kuran  metni,  memoratlar,  halk  edebiyatı  içerisinde  yer  alan gölge  oyunu  metinlerinin  karşılaştırılması  yoluyla  metinlerarasılık  bağlamında incelenecektir.

Özet İngilizce :

Turkish culture and traditions are a synthesis ofShamanism and Islam. Beliefs such as magic and evil eye that are  still valid in Anatolia are the end results of this synthesis. The bad spirit concept believed in Shamanism has been identified with the jinn in Islam and  to this end supernatural powers such as evil eye have been related with these beings. These beliefs that have become a part of Turkish culture over time have found their reflections in traditional Turkish arts as well. The jinnelement appears frequently in miniatures, literature and shadow play. In this  study, the use of jinn and magic elements in Karagoz, which is a part of the traditional Turkish shadow play, has been examined within the concept of intertextuality by carrying  out  comparisons  of  the  Qur’an  text,  memorials  and  shadow  play  texts found in folklore. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :