Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Balıkesir ili geleneksel kadın giysilerinin incelenmesi ve öneriler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1, Maltepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
721
DOI :
Özet Türkçe :

Giysi ve giyinme, insanoğlunun var olduğu günden beri yaşantısında yer alan bir ihtiyaç ve insanların toplum içinde hem kültürünü hem de sosyal statülerini yansıtan bir olgudur. Halk biliminin kültür unsurlarından olan giyimin, Türk kültüründe önemli bir yeri vardır. Kültürün parçası olan geleneksel giysiler, her yörenin örf ve âdetine, geleneklerine, inançlarına ve ya-şam şartlarına göre değişmektedir. Bu giysiler, gelecek kuşakların milli kimliklerini özümsemeleri  ve kültürel değerlerini öğrenmeleri  bakımından  çok önemlidir.  Bu çalışmada, Balıkesir’in geleneksel kadın giysileri dış giysiler, iç giysiler, aksesuarlar  ve başlıkları  sistematik olarak dört kategoride  incelenmiştir.  Ayrıca giysilerin kumaş özellikleri  incelenmiş  ve giysi örnekleri resimlerle desteklenmiştir. Çalışmanın sonucunda Balıkesir’in kadın giysil erinin günümüzde yeniden kullanımının arttırılması için yapılabilecekler tartışılarak verilmiştir.

Özet İngilizce :

Clothes and dressing have been a need in people's life since the beginning of humanbeings, and they are a phenomenon which reflect the culture of people as well as their status in the society.  The clothing which is a cultural element of folklore has an important place in Turkish culture. The traditional clothes which are parts of the culture vary accoring to every region’s customs and usages, traditions, beliefs and their living conditions. These clothes are quite significant in terms of their contributions with the help of which future generations assimilate their national identies, and they learn their cultural values as well. In this study, the tradit ional woman clothes of Balıkesir, outer clothes, underwears, accessories and their headgears  have  been  studied  systematically  under  four  categories.   Besides,  the fabric properties of clothes have been examined, and clothing examples have been supported by pictures, too. At the end of the study, a  number of useful suggestions have  been  made  by  discussing  what  can  be  done  so  as  to  increase  the  re-use  of woman clothes of the city of Balıkesir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :