Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 55

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de iş yapma ortamının girişimcilik ve ekonomik özgürlükler açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Bir ülkenin ekonomik olarak gelişmesinde temel unsur büyümenin ve refahın itici gücü olan girişimci ruha sahip bireylerdir. Girişimcilerin başarısı da devlet tarafından oluşturulmuş adil, sağlıklı kurumsal yapılara ve temel ekonomik özgürlüklerin sağlanmış olmasına bağlıdır. Bir ülkede iş yapma özgürlüğü kısıtlıysa, hükümetler bilerek ya da bilmeyerek iş yapma konusunda engelleyici bir tutum içindeyseler, bu durum büyüme ve istihdamı etkileyecek; bir bütün olarak toplum bundan zarar görecektir. Bu çalışmada ekonomik özgürlükler ve refah çerçevesindeki temel kurumlar Türkiye özelinde ele alınmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çeşitli kurumların yıllardır yayınladıkları ekonomik özgürlükler, yolsuzluk, rekabet ve iş yapma endeksleri elden geçirilmiş; bunların nispeten eski, kabul görmüş olanları çerçevesinde bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Genel olarak, Türkiye’de özellikle istihdam, yolsuzluklar, siyasi ve makroekonomik istikrarsızlıkların iş yapma kolaylığını zedelediği; bunun yanında belli alanlarda ilerlemeler sağlandığı görülmektedir. Bu sonuçların mikro düzeyde ekonomi politikaları oluşturulurken dikkate alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :